"lobby group" - Svensk översättning

EN

"lobby group" på svenska

lobby group
SV
  • lobbygrupp

Användningsexempel för "lobby group" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

The lobby group said the focus should now be to take the country through a healing process instead of dividing it.
What's changed is new leadership focused on renewal for the indie distributors' lobby group.
Still, the lobby group for the country's $28 billion-a-year home and car cover industry, doesn't want a bar of it.
However, following discussions with the government, the lobby group withdrew the court case in exchange for a role to steer the process.
The lobby group says they have received a large number of complaints about documents and packages that were not delivered.
A criminal state of affairs, but no lobby group to help these people.
That a lobby group could not even send a united petition is remarkable, say those knowledgeable about government-industry relations.
It's not unusual to find a reshuffling of lobby group leadership before, and after, a change of government.
It is a broad, member-based organisation, not an industry lobby group.
The lobby group had been calling for a register for years.

Användningsexempel för "lobby group" på svenska

EnglishIt is not all about running after some lobby group or other.
Detta handlar inte om att springa efter den ena eller andra lobbygruppen.
EnglishThe European Union should not give in to this lobby group, but oppose it out of concern for its own food security.
EU bör inte vika sig för denna lobbygrupp utan erbjuda motstånd av hänsyn till sin egen livsmedelsförsörjning.
EnglishA policy of giving in to this lobby group at a time of increased food demand is a suicidal policy in the long term.
En politik där man viker sig för lobbygruppen nu när efterfrågan på livsmedel ökar slår tillbaka mot oss själva på lång sikt.
EnglishThere is a lobby group in America screaming blue murder because they say this European regulation promotes abortion.
I Amerika finns det en lobbygrupp som skriker i högan sky för att den här europeiska förordningen just skulle främja aborter.
English(CS) Madam President, at this point, I would first like to emphasise to my fellow Member that I have no contacts with this lobby group.
(CS) Fru talman! I detta sammanhang vill jag först poängtera för min kollega att jag inte har några kontakter med denna lobbygrupp.
EnglishThere is a strong lobby group in the European Union working to reduce food production in Europe and increase food imports from third countries, since they make profits on these exports.
Det finns en stark lobbygrupp i EU som verkar för att minska livsmedelsproduktionen i EU och öka livsmedelsimporten från tredjeländer, eftersom vår import är lönsam för denna grupp.

Liknande översättningar för "lobby group" på svenska

lobby substantiv
group substantiv
to group verb
peer group substantiv
Swedish
corporate group substantiv
Swedish
theatre group substantiv
working group substantiv