"loathsome" - Svensk översättning

EN

"loathsome" på svenska

EN

loathsome {adjektiv}

volume_up
These arguments are loathsome and repellent, and so are you.
De argumenten är avskyvärda och motbjudande, och det är ni också.
These statements are downright loathsome, and I take the view that this cannot be without consequences.
Dessa uttalanden är rätt och slätt motbjudande och jag anser inte att sådant får ske utan konsekvenser.
Yesterday's terrorist attack on the territory of the United States is an unprecedented act of provocation and of particularly loathsome cruelty.
Gårdagens terrorattack på Förenta staternas territorium var en provokation av synnerligen motbjudande grymhet och saknar tidigare motsvarighet.
His former tutors at university have had to apologise, in a show of loathsome cowardice, for the qualifications which they awarded him.
Hans tidigare lärare vid universitetet tvingades med äcklig feghet att be om ursäkt för de examensbevis de tilldelat honom.
In all respects, he was a loathsome terrorist.
I alla avseenden var han en vidrig terrorist.
There are numerous examples of loathsome financing.
Det finns många exempel på avskyvärd finansiering.
Eight hundred thousand women and children are bought and sold as commodities in a loathsome sex trade.
800 000 kvinnor och barn köps och säljs som handelsvaror i en avskyvärd sexhandel.
Loathsome suicide attacks are then the end result.
Följden blir avskyvärda självmordsattentat.
Madam President, child pornography is a loathsome form of crime.
Barnpornografi är en vedervärdig form av brottslighet.

Användningsexempel för "loathsome" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe illegal trade in organs is a most loathsome crime associated with organ transplants.
Den illegala handeln med organ är ett mycket avskyvärt brott i transplantationssammanhang.
EnglishEight hundred thousand women and children are bought and sold as commodities in a loathsome sex trade.
800 000 kvinnor och barn köps och säljs som handelsvaror i en avskyvärd sexhandel.
EnglishMadam President, child pornography is a loathsome form of crime.
Fru talman! Barnpornografi är en vedervärdig form av brottslighet.
EnglishThese arguments are loathsome and repellent, and so are you.
De argumenten är avskyvärda och motbjudande, och det är ni också.
EnglishThese statements are downright loathsome, and I take the view that this cannot be without consequences.
Dessa uttalanden är rätt och slätt motbjudande och jag anser inte att sådant får ske utan konsekvenser.
EnglishThere are numerous examples of loathsome financing.
Det finns många exempel på avskyvärd finansiering.
EnglishLoathsome suicide attacks are then the end result.
Följden blir avskyvärda självmordsattentat.
EnglishIn all respects, he was a loathsome terrorist.
I alla avseenden var han en vidrig terrorist.
EnglishIt is a fact obvious to us all that the loathsome acts of terrorism committed by Chechen separatists have to be condemned.
Det är en självklarhet för oss alla att ta avstånd från dessa vidriga terrordåd som tjetjenska separatister har begått.
EnglishUnfortunately, the Irish have given the loathsome Treaty of Lisbon their seal of approval, but at least they were given the choice.
Irländarna har tyvärr gett det förskräckliga Lissabonfördraget godkännandestämpel, men de kunde åtminstone välja.
EnglishOur support for this resolution is simply a vote against loathsome discrimination against people because of their sexual orientation.
Vårt stöd för denna resolution är endast en röst mot en avskyvärd diskriminering av människor på grund av sexuell läggning.
EnglishHis former tutors at university have had to apologise, in a show of loathsome cowardice, for the qualifications which they awarded him.
Hans tidigare lärare vid universitetet tvingades med äcklig feghet att be om ursäkt för de examensbevis de tilldelat honom.
EnglishYesterday's terrorist attack on the territory of the United States is an unprecedented act of provocation and of particularly loathsome cruelty.
Gårdagens terrorattack på Förenta staternas territorium var en provokation av synnerligen motbjudande grymhet och saknar tidigare motsvarighet.
EnglishYesterday' s terrorist attack on the territory of the United States is an unprecedented act of provocation and of particularly loathsome cruelty.
Gårdagens terrorattack på Förenta staternas territorium var en provokation av synnerligen motbjudande grymhet och saknar tidigare motsvarighet.
EnglishIt feels as if there is a genuine commitment to fighting the assault on human dignity constituted by one of our modern age's most loathsome forms of the slave trade.
Det känns att det finns ett äkta engagemang i kampen mot förtrampandet av människovärdet genom en av den moderna tidens mest vidriga former av slavhandel.
EnglishIt feels as if there is a genuine commitment to fighting the assault on human dignity constituted by one of our modern age' s most loathsome forms of the slave trade.
Det känns att det finns ett äkta engagemang i kampen mot förtrampandet av människovärdet genom en av den moderna tidens mest vidriga former av slavhandel.
EnglishFor six long years, these people – who have devoted their lives to saving lives and caring for their fellow human beings – have languished in prison in Libya in loathsome conditions.
I långa år har dessa människor, som vigt sina liv åt att rädda liv och vårda medmänniskor, suttit fängslade i Libyen under vidriga omständigheter.
EnglishGenetic engineering is not the solution to all our breeding problems, and nor is it the loathsome work of the devil which, once out of control, threatens our very existence.
Inte heller är genteknologin lösningen på alla odlingsproblem, eller ett avskyvärt djävulskap, som - när det en gång har hamnat utom kontroll - hotar grunden för mänskligt liv.

Synonymer (engelska) till "loathsome":

loathsome