EN

to loathe [loathed|loathed] {verb}

volume_up
With the socialists, this ambiguity turns to actual loathing.
Med socialisterna övergår denna tvetydighet till verklig avsky.
On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
Å andra sidan väcker han avsky hos människor som motsätter sig hans strävan efter förening med Ryssland.
However, he knows back home that the majority loathes this House and all it stands for and wants us to leave.
Men han vet att majoriteten på hemmaplan avskyr parlamentet och allt det står för och vill att vi ska lämna det.

Användningsexempel för "to loathe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou loathe democracy so much now that you actually call it populism.
Ni föraktar demokrati så mycket nuförtiden att ni faktiskt kallar det för populism.
EnglishPersonally I hate the stuff - just loathe the stuff - and I welcome the ban that has been introduced in my country.
Personligen hatar jag det - jag avskyr det helt enkelt - och jag välkomnar det förbud som har införts i mitt hemland.
EnglishWe are already very loathe to accept it, but what you have suggested is no compromise, it is simply the original proposal.
Även detta är mycket obehagligt för oss att acceptera, men det som ni sade är ingen kompromiss, utan det ursprungliga förslaget.
EnglishEssentially you have added yet another group to those in the UK who frankly loathe the European Union's interference.
I grund och botten har ni lagt till ytterligare en grupp till de grupper i Storbritannien som ärligt talat avskyr Europeiska unionens inblandning.
English(DE) Mr President, I am loathe to speak on this matter, but I have a request to all Members taking part, whether it be Mr Ferber, or Mr Maňka, who belongs to my Group.
(DE) Herr talman! Trots att detta ämne förefaller mig motbjudande har jag en förfrågan till alla medverkande ledamöter från min grupp, till Markus Ferber och till Vladimír Maňka.