EN

loath {adjektiv}

volume_up
loath (även: loth, unwilling)
loath (även: loth)

Användningsexempel för "loath" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn effect, the European Parliament has done what the Council was loath to do.
I grunden har parlamentet gjort det rådet vägrat att göra.
EnglishAs we know, the United States are loath to make any kind of commitment.
Förenta staterna som vi vet, undviker alla åtaganden.
EnglishI do, however, know of a great many Members who – for the reasons Mr Cohn-Bendit has spelled out – are loath to take a decision on this matter today.
Jag känner dock till många ledamöter som av de skäl Daniel Marc Cohn-Bendit nämnde inte vill fatta beslut i denna fråga i dag.
EnglishI do, however, know of a great many Members who – for the reasons Mr Cohn-Bendit has spelled out – are loath to take a decision on this matter today.
Jag känner dock till många ledamöter som av de skäl Daniel Marc Cohn-Bendit nämnde inte vill fatta beslut i denna fråga i dag.
EnglishI am very loath to announce legislation which we cannot then carry through, because that does nothing to increase confidence in our institutions.
Jag vill ogärna att vi aviserar lagstiftning som vi sedan inte kan genomföra, eftersom detta absolut inte bidrar till att öka förtroendet för våra institutioner.
EnglishI will not conceal the fact that, at the start of our debates, some of my honourable colleagues were loath to impose new prudential constraints on the financial sector.
Jag skall inte dölja att vissa kolleger i början av våra diskussioner hade betänksamheter mot att införa nya försiktighetsbegränsningar för den finansiella branschen.