"living conditions" - Svensk översättning

EN

"living conditions" på svenska

EN

living conditions {substantiv}

volume_up
living conditions

Användningsexempel för "living conditions" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever difficult the living conditions, border crossings were very often easy.
Hur svåra livsvillkoren än var var det ofta väldigt lätt att korsa gränserna.
EnglishTo this we must add the deterioration in living conditions and the growing poverty.
Till detta måste vi lägga de försämrade livsvillkoren och den växande fattigdomen.
EnglishWe also know that climate change will have an impact on people's living conditions.
Vi vet också att klimatförändringarna kommer att påverka människors levnadsvillkor.
EnglishCaptains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Befälhavare kommer att diskutera sina levnads- och arbetsvillkor där i kväll.
EnglishThere is constant tension and living conditions are becoming increasingly miserable.
Det finns en ständig anspänning och levnadsförhållandena blir alltmer outhärdliga.
EnglishIn the 21st century, there are many groups of people living in demeaning conditions.
På 2000-talet lever många människogrupper under förnedrande omständigheter.
EnglishOur citizens must feel that their lives and living conditions are safe.
EU-medborgarna måste kunna känna att deras liv och levnadsförhållanden är säkra.
EnglishThey are not the same thing: their practices and living conditions are not the same.
De är helt olika varandra, deras seder och levnadsvillkor är inte desamma.
EnglishUnfortunately, changes often bring about a deterioration of workers' living conditions.
Tyvärr åtföljs regleringarna ofta av en försämring av arbetarnas arbetslivsvillkor.
EnglishUnfortunately, changes often bring about a deterioration of workers ' living conditions.
Tyvärr åtföljs regleringarna ofta av en försämring av arbetarnas arbetslivsvillkor.
EnglishThis is consistent with the changes in living conditions of the people of our Union.
Det stämmer väl överens med EU-medborgarnas ändrade levnadsförhållanden.
EnglishWe must help these victims to speak out and denounce their living conditions.
Vi måste hjälpa dessa kvinnor att tala och avslöja sina levnadsvillkor.
EnglishThese citizens are living in conditions that are in most cases unacceptable.
Dessa medborgare lever i de flesta fall under oacceptabla förhållanden.
EnglishHowever, these were migrants living in conditions of extreme poverty at home.
Dessa migranter levde dock i extremt fattiga förhållanden i hemlandet.
EnglishTheir living conditions are appalling, and they very rarely see their families.
Det är hemska villkor och de får mycket sällan träffa sina familjer.
EnglishI want to promote peace in the world, which leads to better living conditions.
Jag vill främja fred i världen, vilket leder till bättre livsvillkor.
EnglishWe need equivalent living conditions in towns and cities and in the country.
Vi behöver likvärdiga levnadsförhållanden i städer och på landsbygden.
EnglishThe living conditions of the peoples of North Africa have not improved in any respect.
Nordafrikanernas levnadsförhållanden har inte förbättrats på något sätt.
English2006 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (
Ansvarsfrihet 2006: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (
English2007 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (
Ansvarsfrihet 2007: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (

Liknande översättningar för "living conditions" på svenska

conditions substantiv
living substantiv
living adjektiv
working conditions substantiv
living room substantiv
Swedish
road conditions substantiv
Swedish
living thing substantiv
boundary conditions substantiv
legal conditions substantiv
environmental conditions substantiv
living off verb
Swedish
prevailing market conditions substantiv
production conditions substantiv