"liveliness" - Svensk översättning

EN

"liveliness" på svenska

volume_up
liveliness {substantiv}
EN

liveliness {substantiv}

volume_up
That would also reflect the liveliness of the debate and reproduce it in the way in which it was actually understood and conducted.
På så sätt återspeglas debatternas livlighet samtidigt som man återger dem på det sätt de uppfattades och fördes.

Användningsexempel för "liveliness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the contrary, we should all imitate your example, having seen the liveliness of the House of Commons.
Det är således ingen defekt, utan tvärtom ett exempel att imitera, på den vitalitet vi alla har sett i underhuset.
EnglishThat would also reflect the liveliness of the debate and reproduce it in the way in which it was actually understood and conducted.
På så sätt återspeglas debatternas livlighet samtidigt som man återger dem på det sätt de uppfattades och fördes.
English(PT) Mr President, I am grateful for the liveliness of the debate on this issue, the ways in which it has been addressed and the positions adopted on it in this House.
Jag tackar för de varma uppskattningar, infallsvinklar och ståndpunkter vi har hört i parlamentet.
EnglishI share Mr Onesta’s opinion that this is a balanced draft, a proposal that permits liveliness and nevertheless ensures the smooth conduct of business.
Jag delar Gérard Onestas uppfattning att det är ett väl avvägt utkast, ett förslag där utrymme ges för livlig debatt men där en väl fungerande arbetsordning ändå säkerställs.
EnglishI would like to raise three questions or concerns that have occurred to me as a result of the immense vivacity and liveliness of the debate in this Committee, which is fascinating.
Jag vill ta upp tre frågor eller anledningar till oro som jag har upplevt som resultat av den enormt livliga debatten i detta utskott, som är fascinerande.
EnglishI am also delighted to have been able to contribute to a debate of such liveliness and intensity, particularly given some of the speeches for which I thank you from the bottom of my heart.
Jag är glad att ha kunnat bidra till en så livlig och intensiv debatt, speciellt med tanke på vissa anföranden för vilka jag tackar er av hela mitt hjärta.
EnglishYou will have noticed, Mr Crowley, that given the existence of that rule, the President has been exercising the natural flexibility which the liveliness of our Question Time demands.
Ni, herr Crowley, har kunnat se att, då denna regel existerar, har ordföranden agerat med den naturliga flexibilitet som en så livlig verksamhet som denna frågestund kräver.

Synonymer (engelska) till "liveliness":

liveliness