"live weight" - Svensk översättning

EN

"live weight" på svenska

EN

live weight {substantiv}

volume_up
live weight

Användningsexempel för "live weight" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishArticle 3 of the Commission proposal prescribes 30 kg per square metre live weight.
I artikel 3 i kommissionens förslag föreskrivs 30 kilogram levande vikt per kvadratmeter.
EnglishThat is why I have tabled an amendment which proposes that the figure be lowered to 2% of live weight.
Därför har jag lagt fram ett ändringsförslag där det föreslås att siffran sänks till 2 procent av den färska vikten.
EnglishThat is why I have tabled an amendment which proposes that the figure be lowered to 2 % of live weight.
Därför har jag lagt fram ett ändringsförslag där det föreslås att siffran sänks till 2 procent av den färska vikten.
EnglishParagraph 5 of the report requests an increase of the 5% fin to live weight ratio to 6.5%, particularly for blue sharks.
I punkt 5 i betänkandet föreslås en ökning av förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt till 6,5 procent, särskilt för blåhaj.
EnglishParagraph 5 of the report requests an increase of the 5 % fin- to live-weight ratio to 6.5 %, particularly for blue sharks.
I punkt 5 i betänkandet föreslås en ökning av förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt till 6,5 procent, särskilt för blåhaj.
EnglishParagraph 3 of the report incorrectly implies that ICES and ICCAT support an increase in fin- to live-weight ratio for the blue shark.
I punkt 3 i betänkandet påstås felaktigt att ICES och ICCAT stödjer en ökning av förhållandet mellan fenor och färsk vikt för blåhajen.
EnglishParagraph 5 of the report requests an increase of the 5% fin to live weight ratio to 6.5%, particularly for blue sharks.
I punkt 5 i betänkandet begärs en ökning av förhållandet mellan fenornas vikt och den färska vikten från 5 procent till 6,5 procent, särskilt för blåhaj.
EnglishNow, after several weeks during which the price per kilo has remained lower than FRF 6 per kilo of live weight, consumer prices are still the same.
I dag, efter att priset i flera veckor har legat under sex franc per kilo levande vikt, har priset ute i handeln varit detsamma.
EnglishParagraph 5 of the report requests an increase of the 5 % fin- to live-weight ratio to 6.5 %, particularly for blue sharks.
I punkt 5 i betänkandet begärs en ökning av förhållandet mellan fenornas vikt och den färska vikten från 5 procent till 6,5 procent, särskilt för blåhaj.
EnglishIt remains a fact that the 5% ratio of fins to live weight contained in EU legislation is the weakest in the world, as Mr Davies told us.
Faktum kvarstår att det förhållande på 5 procent mellan fenor och färsk vikt som finns i EU:s lagstiftning är det lägsta i världen, som Chris Davies sa.
EnglishIt remains a fact that the 5 % ratio of fins to live weight contained in EU legislation is the weakest in the world, as Mr Davies told us.
Faktum kvarstår att det förhållande på 5 procent mellan fenor och färsk vikt som finns i EU: s lagstiftning är det lägsta i världen, som Chris Davies sa.
EnglishSpain and Portugal now appear to be the only Member States pushing for an amendment to the regulation in respect of the 5% ratio of fins to live weight of shark catch.
Spanien och Portugal tycks nu vara de enda medlemsstater som verkar för en förändring av förordningen i fråga om förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt av hajfångsten.
EnglishSpain and Portugal now appear to be the only Member States pushing for an amendment to the regulation in respect of the 5 % ratio of fins to live weight of shark catch.
Spanien och Portugal tycks nu vara de enda medlemsstater som verkar för en förändring av förordningen i fråga om förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt av hajfångsten.

Liknande översättningar för "live weight" på svenska

weight substantiv
live adjektiv
live adverb
Swedish
live wire substantiv
live loading substantiv