"to live out" - Svensk översättning

EN

"to live out" på svenska

EN to live out
volume_up
{verb}

to live out (även: to breathe, to dwell, to exist, to last)
We have to ensure that all European citizens can live out their retirement with dignity.
Vi måste se till att alla EU-medborgare kan leva ett värdigt liv som pensionärer.
They have been forced to live out their lives in poor physical and psychological health, isolation, shame, and often extreme poverty.
De har tvingats leva sina liv med fysisk och psykisk ohälsa, isolering, skam, och ofta i extrem fattigdom.
to live out (även: to act out)
My answer was that they are often not sufficiently integrated, but that they can live out their own beliefs and have their own mosques and places of prayer.
Mitt svar var att de ofta inte är tillräckligt integrerade, men att de kan leva ut sin egen tro och ha sina egna moskéer och andaktsplatser.
to live out

Användningsexempel för "to live out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is incomprehensible that the European Union promotes the transport of live animals by paying out export refunds.
Det är obegripligt att EU främjar transporterna av levande djur genom att utge exportbidrag.
EnglishLet him live out his days in Xanten.
EnglishI voted against the van Dijk report because it would make it virtually impossible to transport live cattle out of Ireland.
Jag röstade emot Van Dijks betänkande, eftersom det skulle göra det så gott som omöjligt att transportera levande boskap från Irland.
EnglishAre you intending to create incentives, with a view to ensuring that live transport is carried out in such a way that is actually tolerable for the animals concerned?
Har ni även för avsikt att stimulera till att djurtransporter utformas så att de också faktiskt blir uthärdliga för djuren?
EnglishIn the same way as there are pensioners who continue to be in love and to live out that love, there are also pensioners who are artists and create works of art.
Precis som det finns pensionärer som fortsätter att vara förälskade och att älska, så finns det pensionärer som är konstnärer och som skapar konstverk.
EnglishVaccination against bluetongue was carried out using live attenuated vaccines, which called for a series of restrictions on vaccination so as to avoid the spread of the virus to unvaccinated animals.
Vaccinering mot bluetongue har genomförts med levande försvagade vacciner, vilket krävt en rad restriktioner för vaccinering för att undvika spridning av viruset till ovaccinerade djur.
EnglishWe believe it does a singular service by demonstrating to the Commission and the Member States the scale of public exasperation at the delays in phasing out live animal testing for cosmetic products.
Vi anser att det gör stor nytta genom att visa kommissionen och medlemsstaterna hur stor allmänhetens irritation är över dröjsmålen med att avveckla tester för kosmetikaprodukter på levande djur.