"to live on" - Svensk översättning

EN

"to live on" på svenska

EN

to live on {verb}

volume_up
to live on (även: to endure)
So the ideas can live on in spite of the fact that they're not being passed on genetically.
Idéer kan leva vidare trots att de inte förs vidare genetiskt.
Nu kan våra jakttraditioner leva vidare.
The important work for peace done by Archbishop Courtney must not, of course, die with him, but must live on.
Det viktiga arbete som Courtney utförde för freden får förstås inte dö med honom, utan måste leva vidare.
I told myself that they could make me disappear physically, but my name and my face would always live on in your thoughts.
Jag intalade mig själv att de kunde få mig att försvinna kroppsligen, men mitt namn och mitt ansikte skulle alltid leva kvar i era tankar.

Användningsexempel för "to live on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishIn Europe 78 million people live in poverty and 19 million of these are children.
78 miljoner människor lever i fattigdom i Europa och 19 miljoner av dem är barn.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
EU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
EnglishThe common website that the Commission is running went live back in early March.
Den gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishIn my region, where more than one million people live, over 80% are Catholics.
I min region, som har mer än en miljon invånare, är mer än 80 procent katoliker.
EnglishThe Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.
Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Vårt kulturprogram når medborgarna där de bor, vilket är vårt uttryckliga mål.
EnglishHaving said that, it cannot be denied that Europe is the best continent to live in.
Trots detta kan man inte förneka att Europa är den bästa kontinenten att leva i.
EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Vi välkomnar initiativ för en stark begränsning av transporterna av levande boskap.
EnglishFortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Och ni kan vara säkra på att vi alltid kommer att leva upp även till detta ansvar.
English. - (SK) We live today in a world of incredible technical progress.
skriftlig. - (SK) Vi lever i dag i en värld med utomordentliga tekniska framsteg.
EnglishThat is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
Detta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
EnglishAnd so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
Så vi funderade på om det inte kunde finnas ett annat sätt bakterier lever på.
EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Vi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
EnglishWe are speeding up climate change and harming peoples who live in extreme poverty.
Vi påskyndar klimatförändringen och skadar människor som lever i extrem fattigdom.

Liknande översättningar för "to live on" på svenska

live adjektiv
live adverb
Swedish
on preposition