"Live life!" - Svensk översättning

EN

"Live life!" på svenska

EN

Live life! {interjektion}

volume_up
Live life!

Användningsexempel för "Live life!" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPeople arriving from third countries need to be able to live a decent human life.
Människor som kommer från tredjeländer måste kunna leva ett anständigt och mänskligt liv.
EnglishMost people who are disabled want to live a life of independence and to have a job.
Merparten av de funktionshindrade personerna strävar efter ett oberoende liv och ett arbete.
English   Mr President, everyone wishes to live a dignified life in freedom, and deserves to do so.
   – Herr talman! Alla vill leva värdiga liv i frihet, och förtjänar att få göra det.
EnglishI'm trying to give you the Cliff's Notes on how to live life in this world.
Jag försöker ge dig insikt om hur det är att leva i den här världen.
EnglishOrdinary people live life against the law, and that's what I -- we are doing to our kids.
Vanliga människor lever ett liv utanför lagen, - och det är vad jag -- vi -- gör mot våra barn.
EnglishTens of millions of eastern Europeans still live a life troubled by the Communist horrors.
Tiotals miljoner östeuropéer lever fortfarande ett liv plågade av fasorna under kommunisttiden.
EnglishIn any case, well done on this conciliation - on this final agreement - and long live LIFE!
Hur som helst, bra gjort vid denna förlikning - för detta slutliga avtal - och länge leve Life!
EnglishAll of us together should learn to live a more creative life.
Vi måste alla tillsammans lära oss att leva ett mer kreativt liv.
EnglishEverybody could live a richer life, allowing mutual respect for one another to manifest itself.
Alla skulle kunna få ett rikare liv där ömsesidig respekt för varandra skulle kunna komma till uttryck.
EnglishHe's going to live your boring life and never be the wiser.
Han kommer att leva ditt tråkiga liv utan att fatta nånting.
EnglishI believe it is crucial to enable the older generation to live an independent life and a dignified life.
Jag anser att det är viktigt att hjälpa den äldre generationen till ett självständigt och värdigt liv.
EnglishPublic transport is extremely important to many people because it allows them to live a normal life.
Kollektivtrafiken spelar för många människor en avgörande roll för att de skall kunna leva ett normalt liv.
EnglishAbove all, elderly people must be entitled to a decent pension, enabling them to live life with dignity.
Framför allt måste äldre människor ha rätt till en anständig pension så att de kan leva ett värdigt liv.
EnglishEverybody should be able to live a good life in our Europe.
Alla skall kunna leva ett gott liv i vårt Europa.
EnglishOh yes, live a long life but there would be no glory.
Jo, om han levt länge så hade han inte haft någon ära.
EnglishThey live life knowing they live it against the law.
De lever sitt liv vetandes att de bryter mot lagen.
EnglishI want a Europe where everyone is guaranteed the right to live their life to the full and fulfil their potential.
Jag vill ha ett EU där alla garanteras rätten att leva sitt liv till fullo och förverkliga sin potential.
EnglishYour child will live a life ten years younger than you because of the landscape of food that we've built around them.
Ditt barn kommer att leva ett tio år kortare liv än du på grund av matlandskapet vi byggt omkring dem.
EnglishIn this we are combining the interests of these citizens with the interests of pensioners who want to live life in tranquillity.
Här förenas medborgarnas intressen med de pensionärers som vill leva ett lugnt och tryggt liv.
English(DE) The aim is to live a long, healthy life.
(DE) Målet är att leva ett långt och hälsosamt liv.

Liknande översättningar för "Live life!" på svenska

live adjektiv
live adverb
Swedish
life substantiv