EN

live {adverb}

volume_up
The people of Zimbabwe live under a different sort of terrorism.
Detta fokus på Afrika understöds av den massiva vågen av folkligt stöd för Bob Geldofs Live 8.
The presentation will be webcasted live at:
Presentationen sänds live på:
Since we are live, I'm expecting everybody to pitch in, right?
Eftersom vi kör live, förutsätter jag att alla hjälper till?
SV

live {adverb}

volume_up
Detta fokus på Afrika understöds av den massiva vågen av folkligt stöd för Bob Geldofs Live 8.
The people of Zimbabwe live under a different sort of terrorism.
The presentation will be webcasted live at:
Eftersom vi kör live, förutsätter jag att alla hjälper till?
Since we are live, I'm expecting everybody to pitch in, right?

Användningsexempel för "live" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishIn Europe 78 million people live in poverty and 19 million of these are children.
78 miljoner människor lever i fattigdom i Europa och 19 miljoner av dem är barn.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
EU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
EnglishThe common website that the Commission is running went live back in early March.
Den gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishIn my region, where more than one million people live, over 80% are Catholics.
I min region, som har mer än en miljon invånare, är mer än 80 procent katoliker.
EnglishThe Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.
Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Vårt kulturprogram når medborgarna där de bor, vilket är vårt uttryckliga mål.
EnglishHaving said that, it cannot be denied that Europe is the best continent to live in.
Trots detta kan man inte förneka att Europa är den bästa kontinenten att leva i.
EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Vi välkomnar initiativ för en stark begränsning av transporterna av levande boskap.
EnglishFortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Och ni kan vara säkra på att vi alltid kommer att leva upp även till detta ansvar.
English. - (SK) We live today in a world of incredible technical progress.
skriftlig. - (SK) Vi lever i dag i en värld med utomordentliga tekniska framsteg.
EnglishThat is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
Detta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
EnglishAnd so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
Så vi funderade på om det inte kunde finnas ett annat sätt bakterier lever på.
EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Vi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
EnglishWe are speeding up climate change and harming peoples who live in extreme poverty.
Vi påskyndar klimatförändringen och skadar människor som lever i extrem fattigdom.

"live-in girlfriend" på svenska

live-in girlfriend
Swedish
  • live-in flickvän
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"liver glycogen" på svenska

liver glycogen
Swedish
  • leverglykogen
  • lever glykongen
Mera chevron_right

"livestock grazing" på svenska

livestock grazing
Swedish
  • betesdjur
  • bete av djur
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "live":

live

Synonymer (svenska) till "live":

live
Swedish