"littoral" - Svensk översättning

EN

"littoral" på svenska

volume_up
littoral {substantiv}
EN

littoral {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "littoral" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have set up the Medisamac as a forum, bringing together most Mediterranean littoral States.
Vi har inrättat Medisamac, som ett forum där de flesta av kuststaterna vid Medelhavet ingår.
EnglishIt is not right that the project has been prepared without the prior consent of the littoral states.
Det stämmer inte att projektet har förberetts utan förhandsmedgivande från kuststaterna.
EnglishNow we have the present challenge: are the legitimate existential concerns of smaller littoral states respected or neglected?
Nu har vi följande utmaning: respekteras eller negligeras de mindre kuststaternas berättigade oro för sin existens?
EnglishWhat is currently needed is a focus on several issues of concern that are of pragmatic interest to all the littoral states.
I dag behöver vi inrikta oss på ett antal oroväckande frågor som samtliga kuststater har ett pragmatiskt intresse av att lösa.
EnglishThe EU should try and convince the five Arctic littoral states - the United States, Canada, Russia, Norway and Denmark - of the wisdom of such an approach.
EU måste försöka övertyga de fem arktiska kuststaterna - Förenta staterna, Kanada, Ryssland, Norge och Danmark - om det kloka i ett sådant tillvägagångssätt.
EnglishI am deeply convinced that the Black Sea, as a sea partially within the EU, and its littoral States have an acute need for proper application of this tool.
Jag är helt övertygad om att Svarta havet, som är ett hav som delvis ligger inom EU, och dess kuststater är i akut behov av att detta verktyg tillämpas på rätt sätt.
EnglishIn general terms, I should like to stress that with the accession of Sweden and Finland the Union has two new littoral States of the Baltic Sea among its members.
Totalt sett måste jag understryka, att med Sverige och Finland har ju numera ytterligare två stater tagits upp i unionen, vilka ingår bland de stater som gränsar till Östersjön.

Synonymer (engelska) till "littoral":

littoral
littoral zone