"little by little" - Svensk översättning

EN

"little by little" på svenska

EN

little by little {adverb}

volume_up
little by little (även: gradually)
Therefore, little by little, I think that we are going to win this battle, because it is important to protect our European companies and jobs.
Därför anser jag att vi så småningom kommer att vinna denna kamp, eftersom det är viktigt att skydda våra europeiska företag och våra arbetstillfällen.
little by little

Användningsexempel för "little by little" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Gradvis började kvinnor som tvingats in i prostitution att berätta offentligt.
EnglishThis is clear proof that, little by little, we have become far stricter, as should be the case.
Det visar att vi stegvis har blivit mycket strängare, alldeles som sig bör.
EnglishAlgeria is gaining, little by little, democratic institutions.
Steg för steg håller Algeriet på att bygga upp demokratiska institutioner.
EnglishChina naturally wants to become a global player, little by little.
Det är naturligt att Kina vill bli en global aktör, steg för steg.
EnglishLittle by little, concoctions are created, muddling up valid criticism with false accusations.
Undan för undan blandar man ihop allt, det vill säga berättigade förebråelser och felaktig kritik.
EnglishNow we are having to pay the penalty: always little by little, that is.
Nu sonar vi detta: alltid lite i taget; det är allt.
EnglishAs a result, I would say that, although progress is slow, little by little this philosophy is starting to spread.
Den här filosofin kommer följaktligen sakta men säkert att breda ut sig.
EnglishLittle by little, many other countries are beginning to adopt federalism within their institutional system.
Undan för undan börjar många andra stater att anta federalismen i sitt institutionella system.
EnglishIt is important to make progress little by little, if that is the only way that progress can be made.
Det är viktigt att göra framsteg i små etapper, om det är det enda sättet som man kan göra framsteg på.
EnglishLittle by little the Chinese economy is being liberalised.
Bit för bit liberaliseras den kinesiska ekonomin.
EnglishIf we want to become the continent of rights, we will have to have the procedural rights established little by little.
Om vi vill bli rättigheternas kontinent måste vi successivt fastställa processuella rättigheter.
EnglishFrom the outset, as opposed to little by little, we need to establish the conditions which will ensure its success.
Det är nödvändigt att genast, och inte undan för undan, ge alla förutsättningar för att nå framgång.
EnglishLittle by little we shall improve passengers' rights.
Vi ska utöka resenärernas rättigheter lite i taget.
EnglishBy trying to see everything through cultural eyes, I am afraid that we are emptying it little by little of its substance.
Genom att vilja hänföra allt till kultur är jag rädd att vi i viss mån tappar den på sitt innehåll.
EnglishTurkey ’ s accession would initiate a process that would, little by little, gradually lead to an overall dilution of the EU as a whole.
Denna fråga har emellertid ingenting med det förflutna och allt med framtiden att göra.
EnglishLittle by little, we are finding out that trade offers immense opportunities for the economic growth of poor countries.
Gradvis upptäcker vi att handel erbjuder ofantliga möjligheter för den ekonomiska tillväxten i fattiga länder.
EnglishFrance was the driving force behind the construction of Europe for many years, but little by little has lost its touch.
Frankrike, som under många år har varit en drivande kraft för det europeiska bygget, har gradvis förlorat handlaget.
EnglishIt is essential that we allow OLAF to continue to pursue its scope of activity little by little and that we expand its role at a later date.
Men vi måste låta OLAF uppfylla sina mål allteftersom, och sedan kan vi utöka den roll byrån har.
EnglishThe Commission is now able, little by little, to put forward proposals encompassing all actors - which is absolutely essential.
Kommissionen kan nu gradvis lägga fram förslag som innefattar alla aktörer - något som är absolut grundläggande.
EnglishTobacco is a crop that requires little water, little fertiliser and few pesticides; it is grown in infertile soils by poor farmers.
Tobak är en gröda som kräver lite vatten, konstgödsel och bekämpningsmedel. Den odlas i ofruktbar jord av fattiga jordbrukare.

Synonymer (engelska) till "little by little":

little by little

Liknande översättningar för "little by little" på svenska

little adjektiv
little adverb
little substantiv
little pronomen