EN

little {adverb}

volume_up
little (även: a bit)
However, I am a little put out that German politicians are rather less enthusiastic.
Jag tycker emellertid att det är litet tråkigt att de tyska politikerna är litet mer ljumma.
Although it is a little more expensive, it does not harm the environment.
Det kostar visserligen litet mer, men är ofarligt för miljön.
I would much rather that the Commission's office in Copenhagen was a little more accessible.
Jag önskar att kommissionens kontor i Köpenhamn i stället vore litet mer tillgängligt.
little
The report, in fact, mentions very little about this.
Den talas det egentligen nästan inte alls om i betänkandet.
There is little, and sometimes no, application of the Cotonou Agreement in the majority of cases.
Cotonouavtalet tillämpas i de flesta fall mycket lite och ibland inte alls.
I can tell you that there is really very little support for this in the Convention.
Jag kan tala om för er att det inte alls finns något starkt stöd för detta i konventet.
But this very often finds relatively little expression in political action.
Detta resulterar dock relativt sällan i politiska handlingar.
The directive is very animal-friendly but in practice far too little is done properly.
Direktiven är mycket djurvänliga men i praktiken tillämpas de ytterst sällan.
That way, the little guys, the smaller countries, and the lesser-used languages lose out.
De små och de mindre länderna, de mer sällan talade språken, går förlorade den vägen.

Användningsexempel för "little" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
Tack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli så stor oenighet här.
EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishToo little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.
EnglishIt is true that this second pillar is still a little less solid than the first.
Det är visserligen riktigt att den andra pelaren är litet tunnare än den första.
EnglishOur Parliament therefore has relatively little room for manoeuvre in this area.
Därför har vårt parlament ett relativt litet manöverutrymme på det här området.
EnglishIt seems to me that there is very little in the recent European Council report.
Enligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
EnglishWe still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
Vi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
EnglishWhen I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
EnglishA little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.
En liten ändring här och där så kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani
EnglishI am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.
Jag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
David Campbell Bannerman, jag blir lite förvirrad av det här pratet om aprildagen.
EnglishHowever, the penniless directors at TV-6 have little to smile about these days.
De brödlösa direktörerna vid TV6 har dock i dag inte någon anledning att skratta.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Gradvis började kvinnor som tvingats in i prostitution att berätta offentligt.
EnglishThat is the end of the one-minute speech, which was a little longer than usual.
Detta avslutade tiden för anföranden på en minut, som blev lite längre än vanligt.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Finansieringsbeloppet kanske verkar stort, men det är faktiskt mycket begränsat.
EnglishIt is a good thing that the new agreement allows for a little more flexibility.
Det är positivt att den nya överenskommelsen innebär en något större flexibilitet.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Fru talman! Rod ställde frågan om vi ansåg att hans ordval var lite för direkt.
EnglishMr President, Mr Frischenschlager, let me go a little further into this question.
Herr ordförande, herr ledamot! Låt mig få utveckla den här frågan ytterligare.

"little gadget" på svenska

little gadget
Swedish
  • liten gadget
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"little gem" på svenska

little gem
Swedish
  • liten pärla
Mera chevron_right

"little giddy" på svenska

little giddy
Swedish
  • lilla vigiddy
  • lite giddy
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "little":

little