EN

litter {substantiv}

volume_up
1. allmänt
litter (även: bedding)
The report calls for reduction in stocking density, minimum depth of litter, improved ventilation and a nesting period of at least six hours of uninterrupted darkness.
I betänkandet krävs en minskad beläggningsgrad, ett minsta djup för strö, förbättrad ventilation och en sammanhängande mörkerperiod på minst sex timmar.
Also regrettable in the committee's view is the fact that the new 'enriched ' cage with a nestbox, perches and litter, which in future is to be the standard cage, is not defined in detail.
Utskottet kritiserade också avsaknaden av en utförlig definition av de nya burar som försetts med värpreden, sittpinnar och strö, och som i framtiden kommer att vara de standardburar som gäller.
Originally started in March 2000 by the Dutch Government and Dutch fishermen, the project was aimed at clearing the North Sea of litter, using fishing nets.
Projektet, som ursprungligen startades i mars 2000 av den nederländska regeringen och av nederländska fiskare, syftade till att rensa Nordsjön på skräp med hjälp av fiskenät.
litter (även: straw)
litter
Min bärstol kan bära honom.
2. "soil"
litter
volume_up
förna {utr.} (jord)
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
3. zoologi
litter
The Järv Zoo litter (pictured right, photo Inger Scharis) is also the best documented of the litters.
Järvzoo-kullen är också den bäst dokumenterade (bild till höger, foto Inger Scharis).
Two six-day old pups from Namnsskogen would continue to Polar Zoo in the far north, where there was a litter of eight puppies aged eleven days old.
Och två sexdagars Nams-vargar skulle vidare till Polar Zoo längst i norr, där det fanns en stor kull på åtta valpar som redan hunnit bli elva dagar.
4. medicinvetenskap
5. jordbruk
litter (även: bedding)

Användningsexempel för "litter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSix hours later the puppies were in place with a two-day older foster litter.
Efter sex timmar låg de valparna på plats i nen två dagar äldre fosterkull.
EnglishBy this I mean litter and other associated problems that boating causes.
Med detta menar jag nedskräpning och övriga problem relaterade till båtliv.
EnglishPeat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
EnglishThe Järv Zoo litter (pictured right, photo Inger Scharis) is also the best documented of the litters.
Järvzoo-kullen är också den bäst dokumenterade (bild till höger, foto Inger Scharis).
EnglishAll new rearing systems will have to have nests, perches and litter.
Det finns planer på att alla nya uppfödningssystem som införs skall ha värpreden, sittpinnar och sandbad.
EnglishIn this respect, it is worth mentioning the work of KIMO International and their 'Fishing for Litter' Project.
Här är det värt att nämna KIMO Internationals arbete och deras projekt ”Fishing for Litter”.
EnglishPerhaps he could clean up the litter.
Det vore lämpligt om han städade upp efter sig.
EnglishToday we are presenting concrete proposals, which the other institutions cannot allow to be thrown into the litter bin.
I dag lägger vi fram konkreta förslag, och de andra institutionerna måste se till att de inte kastas i papperskorgen.
EnglishAfter ten years, a lot of the Japanese caps are in what we call the Eastern Garbage Patch, while ours litter the Philippines.
Efter tio år har en massa av de japanska kapsylerna kommit till vad vi kallar Eastern Garbage Patch, medan våra skräpar ner Filippinerna.
EnglishNine seconds later, she had the first puppy in her mouth and fifteen minutes later the entire litter were present in the den,” says Inger Scharis.
Nio sekunder senare hade hon första valpen i munnen och efter en kvart låg hela ligan i ny lya, berättar Inger Scharis.
EnglishMy litter can carry him.
EnglishAnd if a farmer has his small farm in the middle of a village it is not always easy to provide the appropriate litter areas.
Om en jordbrukare har sitt lilla jordbruksföretag mitt i en by, är det inte alltid så lätt att ställa lämpliga inhägnader utomhus till förfogande.
EnglishThey concern in particular the tethering of animals and requirements in terms of the lying area and litter area that should be provided for each animal.
De gäller framför allt uppbindningen av djuren och kraven på liggytor respektive inhägnader, som bör stå till varje djurs förfogande.
EnglishThe report calls for reduction in stocking density, minimum depth of litter, improved ventilation and a nesting period of at least six hours of uninterrupted darkness.
Vi exporterar inte svaga bestämmelser för djurens välbefinnande, utan höjer snarare normerna för såväl fjäderfä som människor.
EnglishThe environmental burden of re-usable plastic bottles is two to three times lower, and so, environmentally speaking, a deposit system is a good way of reducing litter.
Miljökostnaden för returflaskor i plast är två till tre gånger lägre och då är ett pantsystem ett bra sätt att minska avfallet.
EnglishTwo six-day old pups from Namnsskogen would continue to Polar Zoo in the far north, where there was a litter of eight puppies aged eleven days old.
Och två sexdagars Nams-vargar skulle vidare till Polar Zoo längst i norr, där det fanns en stor kull på åtta valpar som redan hunnit bli elva dagar.
EnglishThe report calls for reduction in stocking density, minimum depth of litter, improved ventilation and a nesting period of at least six hours of uninterrupted darkness.
I betänkandet krävs en minskad beläggningsgrad, ett minsta djup för strö, förbättrad ventilation och en sammanhängande mörkerperiod på minst sex timmar.

"litter the ground" på svenska

litter the ground
Swedish
  • strö marken
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "litter":

litter