"litre" - Svensk översättning

EN

"litre" på svenska

volume_up
litre {substantiv}
SV
EN

litre {substantiv}

volume_up
1. måttenhet
litre
For instance, it is not comprehensible that a litre of milk now costs less than a litre of water.
Det är till exempel obegripligt att en liter mjölk nu kostar mindre än en liter vatten.
For far too long a litre of milk has cost less than a litre of cola and less than a litre of water.
Under alltför lång tid har en liter mjölk kostat mindre än en liter Coca-cola och mindre än en liter vatten.
On each litre of milk, some small farmers are losing up to 30 cents.
På varje liter mjölk förlorar vissa mindre jordbrukare upp till 30 cent.

Användningsexempel för "litre" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFigures have been mentioned: 20 grams per litre, which corresponds to five teaspoons.
Man har nämnt siffran 20 gram per liter, vilket motsvarar fem teskedar.
EnglishIn those days he had to work nine minutes for a litre of milk; today only three.
På den tiden var han tvungen att arbeta i nio minuter för en liter mjölk, i dag endast tre minuter.
EnglishOn each litre of milk, some small farmers are losing up to 30 cents.
På varje liter mjölk förlorar vissa mindre jordbrukare upp till 30 cent.
EnglishFor instance, it is not comprehensible that a litre of milk now costs less than a litre of water.
Det är till exempel obegripligt att en liter mjölk nu kostar mindre än en liter vatten.
EnglishWith regard to ordinary cars, Parliament had expressed its preference for a three-litre car in 2010.
Beträffande vanliga bilar hade parlamentet förespråkat en trelitersbil till år 2010.
EnglishForeign hauliers work in the UK on fuel brought with them in 1 000-litre tanks.
Utländska åkare arbetar i Storbritannien med hjälp av bränsle som de har tagit med sig i 1 000-literstankar.
EnglishWe have ended up with a feeble compromise of an agreement relating to a six-litre car in 2010.
I slutändan fick vi endast en slapp kompromiss i form av ett avtal om en sexlitersbil till 2010.
EnglishIts additional costs are at present around EUR 0.30 per litre.
För närvarande uppgår merkostnaderna till cirka 0,30 euro per liter.
EnglishThe challenge, then, is how to make a litre of fuel go twice as far as it does at present.
Utmaningen är alltså hur vi ska lyckas få en liter bränsle att räcka dubbelt så långt som för närvarande.
EnglishAt EU level, this amounts to an additional one cent in aid per litre of milk, which is absolutely negligible.
På EU-nivå innebär det ytterligare en cent i stöd per liter mjölk, vilket är helt försumbart.
EnglishThe World Health Organization drinking water guideline is the same as in the EU Directive – 1.5 mg per litre.
EU står inte fast vid försiktighetsprincipen, som unionen bör göra.
EnglishFor far too long a litre of milk has cost less than a litre of cola and less than a litre of water.
Under alltför lång tid har en liter mjölk kostat mindre än en liter Coca-cola och mindre än en liter vatten.
EnglishA European tax of just one single cent per litre of fuel sold in Europe would fund the trans-European networks.
En EU-skatt på endast en cent per liter sålt bränsle i EU skulle finansiera de transeuropeiska näten.
EnglishCurrently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
För närvarande får mjölkbönderna bara lite mer än 20 cent per liter mjölk, samtidigt som deras kostnader hela tiden ökar.
EnglishMilk prices have plummeted to 14.5 pence per litre, a loss of 4 pence per litre for all milk producers.
Mjölkpriserna har rasat till 14,5 pence per liter - en förlust på 4 pence per liter för alla mjölkproducenter.
EnglishThe prices paid to milk producers have plummeted everywhere, averaging 24 cents per litre within the European Union.
Priset till mjölkproducenterna har fallit kraftigt överallt, till i genomsnitt 24 cent per liter i EU.
EnglishI have proposed a European levy of one cent on every litre of petrol, diesel and kerosene sold in the Union.
Jag har föreslagit en europeisk skatt på en cent på varje liter bensin, diesel och fotogen som säljs i unionen.
EnglishEvery week a 25 litre drum was taken away and the chef was given GBP 5, part of the black economy.
Varje vecka forslades en 25-litersdunk bort och köksmästaren fick 5 pund sterling, med andra ord en del av den svarta ekonomin.
EnglishIt will be for them to choose whether a litre of Brazilian milk is better than a litre of milk produced in the European Union.
Det är de som ska avgöra om en liter brasiliansk mjölk är bättre än en liter mjölk som producerats i EU.
EnglishLegislation already clearly provides for the price per unit of litre or kilogramme for the benefit of the consumer.
Lagstiftningen innehåller redan tydliga bestämmelser om att priset per liter eller kilo ska anges, i konsumentens intresse.

"litre of gasoline" på svenska

litre of gasoline
Swedish
  • liter bensin
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "litre":

litre