"litmus-test" - Svensk översättning

EN

"litmus-test" på svenska

EN

litmus-test {substantiv}

volume_up
1. politik
litmus-test
These parliamentary elections will be a litmus test for the Saakashvili government.
Det här parlamentsvalet kommer att bli ett lackmustest för regeringen Saakashvili.
Last week, Commissioner Rehn spoke of this as being an important litmus test for the EU.
Kommissionsledamot Olli Rehn talade förra veckan om att detta är ett viktigt lackmustest för EU.
Ett lackmustest möjliggör utvärdering.

Användningsexempel för "litmus-test" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese parliamentary elections will be a litmus test for the Saakashvili government.
Det här parlamentsvalet kommer att bli ett lackmustest för regeringen Saakashvili.
EnglishThe litmus test for the genetic engineering industry is not authorisation but sales.
Lackmustesten för genteknikindustrin är inte tillståndet, utan försäljningen.
English   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
   – Är inte denna nyckelfråga något av ett avgörande prov för unionens anpassningsförmåga?
EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Det avgörande provet för en konstruktiv roll är att finanssystemet tjänar den reala ekonomin.
EnglishThat is the litmus test for Europe.
Poettering pekade helt riktigt på det: det är ett lakmusprov för Europa.
EnglishAmendment 92 will be the litmus test for you when we vote on it at midday.
Ändringsförslag 92 kommer att vara ett test för er när vi röstar om detta vid lunchtid i dag.
EnglishThat will be the litmus test - including in the Commission hearings.
Detta kommer att fungera som ett lackmusprov, inte minst vid kommissionens utfrågningar.
EnglishIt is the market that is the litmus test; it is the market that will decide.
Lackmustesten är alltså marknaden. Marknaden kommer att avgöra.
EnglishIs this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
Som ni säger står det i fördraget, men det är upp till medlemsstaternas regeringar att ändra på det.
EnglishLast week, Commissioner Rehn spoke of this as being an important litmus test for the EU.
Kommissionsledamot Olli Rehn talade förra veckan om att detta är ett viktigt lackmustest för EU.
EnglishAnother litmus test of the country's ability to deliver on EU integration is the census.
Ett annat avgörande prov för landets förmåga att leverera i frågan om EU-integrering är folkräkningen.
EnglishThe litmus test of the Berlin Declaration will be the fifth part of government commitments.
Det avgörande provet för Berlinförklaringen kommer att bli den femte delen om regeringarnas åtaganden.
EnglishThe success of our mission – political, economic and military – is the litmus test for our foreign and security policy.
Finns det några etiska regler och var, när och av vem skall brotten bestraffas?
EnglishThe parliamentary elections on 28 September were a litmus test.
Parlamentsvalet den 28 september var ett avgörande prov.
EnglishFor many of us the case of Tibet - its autonomy - is a litmus test for the Chinese authorities.
För många av oss är fallet med Tibet - dess självstyre - ett avgörande prov för de kinesiska myndigheterna.
EnglishThe litmus test of this directive is its legal basis.
Det avgörande provet för detta direktiv är dess rättsliga grund.
EnglishThe Western Balkans and our enlargement strategy for this region are a litmus test for our European policies.
Västra Balkan och vår utvidgningsstrategi för denna region är ett eldprov för vår europeiska politik.
EnglishMany view this as a litmus test of industrialised countries' commitment to progress in the broader negotiations.
Många ser det som ett avgörande test av industriländernas engagemang för framsteg i de större förhandlingarna.
EnglishThis is really the litmus test for the credibility of the institutions, Commissioners, and we are counting on you.
Det är verkligen ett avgörande prov för institutionernas trovärdighet, och kommissionsledamöter, vi räknar med er.
EnglishA litmus test makes evaluation possible.

Liknande översättningar för "litmus-test" på svenska

litmus substantiv
Swedish
test substantiv
to test verb
acid test substantiv
driving test substantiv
penetration test substantiv
production part approval test substantiv
knowledge test substantiv
general knowledge test substantiv
aptitude test substantiv
Swedish