EN

litigants {pluralis}

volume_up
1. juridik

Användningsexempel för "litigants" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey dismissed our case on a technicality, finding that we were inadmissible as litigants.
De valde att inte ta upp fallet på grund av en teknikalitet. De fann oss inte giltiga som målsägare.
EnglishIt is intended to simplify and speed up litigation concerning small claims (up to EUR 2000) and reduce the costs for litigants.
Syftet är att förenkla och påskynda handläggningen av tvister om mindre värden (upp till 2 000 euro) och minska parternas kostnader.
EnglishOne fix I would like is to minimise court fees, rather than force litigants to bear all the costs of judges’ salaries and the establishment costs of the appeal court.
Jag skulle vilja se en lösning som minimerar domstolskostnaderna, i stället för att tvinga parterna i målet att stå för hela kostnaden för domarnas löner och för inrättandet av appellationsdomstolen.

Synonymer (engelska) till "litigation":

litigation