"lithuanians" - Svensk översättning

EN

"lithuanians" på svenska

SV
volume_up
Lithuanian {substantiv}
EN

lithuanians {pluralis}

volume_up
lithuanians
But Slovaks, Poles and Lithuanians there are seen as the greatest threat.
Men slovaker, polacker och litauer som finns där ser man som ett stort hot.
The situation is also similar in the other EU countries Lithuanians have emigrated to.
Det råder en liknande situation i andra EU-länder dit litauer har utvandrat.
Some 84% of the population are ethnic Lithuanians.
Omkring 84 % av befolkningen utgörs av etniska litauer.

Användningsexempel för "lithuanians" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe situation is also similar in the other EU countries Lithuanians have emigrated to.
Det råder en liknande situation i andra EU-länder dit litauer har utvandrat.
EnglishBut Slovaks, Poles and Lithuanians there are seen as the greatest threat.
Men slovaker, polacker och litauer som finns där ser man som ett stort hot.
EnglishThe Lithuanians have shown the way and the Latvians are next in line.
Litauerna har gått före och visat vägen och letterna står på nästa plats i kön.
EnglishWhen we joined the EU, most Lithuanians dreamt of democracy and what Europe could give.
När vi anslöts till EU drömde de flesta litauer om demokrati och om vad EU skulle kunna ge.
EnglishToday, the Poles and Lithuanians are with us, and people talk as if Belarus were on the moon.
I dag är polackerna och litauerna med oss, och folk talar som om Vitryssland låg på månen.
EnglishLithuanians still remember the travel restrictions they experienced.
Litauens invånare minns fortfarande sina reserestriktioner.
EnglishSMEs create more than 70% of jobs for Lithuanians.
Små och medelstora företag svarar för mer än 70 procent av sysselsättningen i Litauen.
EnglishOn the contrary, the Lithuanians even resisted it at the time.
Tvärtom, litauerna värjde sig rent av mot det när det hände.
EnglishThe closure of the nuclear power plant made many Lithuanians redundant and damaged our economy.
Avvecklingen har gjort många litauiska medborgare överflödiga på arbetsmarknaden och inverkat negativt på vår ekonomi.
EnglishWe should congratulate them, the Estonians and the Lithuanians.
Vi bör gratulera dem, esterna och litauerna.
EnglishLithuanians are helping to build the new Afghanistan.
Litauerna hjälper till att bygga det nya Afghanistan.
EnglishSome 84% of the population are ethnic Lithuanians.
Omkring 84 % av befolkningen utgörs av etniska litauer.
EnglishSo I say to Lithuanians and people across Europe: reject this dangerous step back to the past.
Så jag säger till litauerna och människor i övriga Europa: säg nej till det här farliga steget som leder mot det förflutna!
EnglishWhat Lithuanians desperately need is smarter regulation, less bureaucracy and fewer administrative burdens.
Det som litauerna desperat behöver är smartare lagstiftning, mindre byråkrati och färre administrativa bördor.
EnglishOne such example was the coexistence of Poles, Lithuanians and Belarussians in a federation in the Middle Ages.
Ett sådant exempel var samexistensen mellan polacker, litauer och vitryssar i en federation under medeltiden.
EnglishEven those young Lithuanians who manage to find work are often forced to accept unfavourable employment contracts.
Även de unga litauer som lyckas hitta ett arbete tvingas ofta gå med på ofördelaktiga anställningsvillkor.
EnglishWe would like to give young Lithuanians a very promising future in Lithuania and avoid the increasing 'brain drain'.
Vi skulle vilja ge unga litauer en mycket lovande framtid i Litauen och undvika att kompetensflykten ökar.
EnglishDozens more Lithuanians were injured in gas attacks against the television and radio building and transmitting centre.
Ytterligare dussintals litauer skadades i gasattacker mot tv- och radiobyggnaden och sändningscentralen.
EnglishAs a result of emigration, we already have whole communities of Lithuanians in the United Kingdom, Ireland and Spain.
Till följd av emigration har vi redan hela samhällen med litauer i Förenade kungariket, Irland och Spanien.
EnglishLithuanians defended their liberty, and today enjoy equal rights as members of the Euro-Atlantic community.
Litauerna försvarade sin frihet, och i dag åtnjuter de lika rättigheter som medlemmar i den euroatlantiska gemenskapen.