"lithium" - Svensk översättning

EN

"lithium" på svenska

volume_up
lithium {substantiv}
SV
EN

lithium {substantiv}

volume_up
1. kemi
lithium
Lithium is mainly produced in Latin America, Australia and China.
Litium produceras framför allt i Latinamerika, Australien och Kina.
Lithium-ion and nickel-hydride batteries are already on the market.
Litium-jon- och nickel-hydridbatterier finns redan på marknaden.
This old telephone contains a lithium-ion battery.
Denna gamla telefon innehåller ett litium-jonbatteri.

Användningsexempel för "lithium" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLithium is mainly produced in Latin America, Australia and China.
Litium produceras framför allt i Latinamerika, Australien och Kina.
EnglishLithium-ion and nickel-hydride batteries are already on the market.
Litium-jon- och nickel-hydridbatterier finns redan på marknaden.
EnglishSo it should be possible to extract valuable elements like lithium for high-performance batteries.
Så det borde vara möjligt att extrahera värdefulla grundämnen såsom litium för högpresterande batterier.
EnglishShe raised the issue of lithium, along with other MEPs who have spoken about batteries during this debate.
Hon och andra ledamöter av Europaparlamentet som har talat om batterier i denna diskussion nämnde litium.
EnglishThis old telephone contains a lithium-ion battery.
Denna gamla telefon innehåller ett litium-jonbatteri.
EnglishI am almost certain that the batteries in all your mobile telephones are nickel-metal-hydride or lithium-ion.
Jag är nästan säker på att batterierna i alla era mobiltelefoner är nickel-metallhydrid- eller litium-jonbatterier.
EnglishThis is far outperformed by electric vehicles running on computer-controlled lithium batteries, which have an energy efficiency level of 80-90%.
Detta överträffas stort av eldrivna fordon som går på datorstyrda litiumbatterier med en energieffektivitet på 80-90 procent.
EnglishNow, over to raw materials, you have talked about all sorts of possibilities but, quite frankly, lithium is not available on a large scale.
När det sedan gäller råmaterial så har ni talat om alla möjliga alternativ, men om jag ska vara ärlig är inte litium tillgängligt i stor skala.
EnglishJust as we in the EU are currently dependent on oil for transport, in the near future we are liable to become dependent on lithium for the production of batteries for electric cars.
Precis på samma sätt som vi idag är beroende av olja för våra transporter riskerar vi inom en snar framtid att bli beroende av litium för att kunna tillverka batterier till elbilar.

Synonymer (engelska) till "lithium":

lithium