EN

literate {adjektiv}

volume_up
She's smart and beautiful and very literate.
Hon är smart, snygg och bildad.

Användningsexempel för "literate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is a fact of life that our children are often more computer literate than we are.
Det är en realitet att våra barn ofta är mer datorkunniga än vi själva.
EnglishShe's smart and beautiful and very literate.
EnglishIt should be clear that it should not exclude those who are not Internet-literate, and should not replace a visit to consult the doctor.
Det ska vara uppenbart att det inte utesluter dem som inte använder Internet och det ska inte heller ersätta ett läkarbesök.
EnglishDespite recent positive efforts, only half the population of the region is literate, which is a major a barrier to economic growth.
Trots positiva insatser nyligen är bara hälften av befolkningen i regionen läs- och skrivkunnig, vilket utgör ett stort hinder för den ekonomiska tillväxten.
EnglishThat is an additional piece in the mosaic of the Lisbon Strategy for building an information-based, digitally literate and economically more competitive Europe.
Detta är ännu ett led i Lissabonstrategin för att bygga upp ett informationsbaserat, digitalt kompetent och ekonomiskt mer konkurrenskraftigt EU.
EnglishThey will enable citizens to be well-informed, to be well-educated, not only in terms of technological education, but also politically literate.
De gör det möjligt för medborgarna att hålla sig väl underrättade och vara välutbildade, inte bara i fråga om tekniskt kunnande utan även beträffande politisk bildning.
EnglishAs Phillip himself has said, in a generally literate climate there will always be those who will want to trade in cruelty and fear in order to debauch society.
Som Phillip själv har sagt kommer det alltid i en allmänt skrivkunnig miljö att finnas de som kommer att vilja spekulera i grymhet och skräck för att fördärva samhället.
EnglishI need hardly mention that the halt in the recruitment of young teachers, who are after all computer literate and trained now, is having devastating effects.
Jag behöver inte nämna att anställningsstoppet för unga lärare, som ju i dag är dataintresserade och även har kunskaper, får katastrofala konsekvenser även på detta område.
EnglishThis is important and reflects the trend and the decrease in heavy industries in favour of the service industries which rely heavily on digitally-literate personnel.
Detta är viktigt och speglar utvecklingsriktningen och minskningen i tunga näringar till förmån för tjänstenäringar som i hög grad är beroende av digitalt kunnig personal.
EnglishWe cannot develop a whole series of initiatives based on, for instance, small businesses or health on-line or whatever without educating people to be literate in those technologies.
Vi kan inte utveckla en hel rad initiativ som grundas på, t.ex., småföretags- eller hälsotjänster som nås online, utan att utbilda folk så att de kan använda dessa tekniker.
EnglishIn fact, according to Unicef data, 130 million children have never been to school and a further 150 million have started primary education but have left it before becoming fully literate.
Enligt uppgifter från Unicef har till exempel 130 miljoner barn aldrig gått i skolan och ytterligare 150 miljoner har påbörjat grundskolan, men de har slutat innan de har lärt sig läsa och skriva.

Synonymer (engelska) till "literate":

literate
literal