EN

literally {adverb}

volume_up
The country is completely destabilised, literally strangled by the Russian Federation.
Landet är fullständigt destabiliserat, bokstavligen kvävt av den ryska federationen.
Ladies and gentlemen, the European social model is being literally demolished.
Ärade kolleger, den europeiska sociala modellen jämnas bokstavligen med marken.
This report literally takes a refreshing look at the problem, and not before time.
I detta betänkande kastas en - bokstavligen - uppfräschande blick på problematiken.
literally
Hooliganism has transcended all borders, both literally and figuratively speaking.
Huliganismen har bokstavligt och bildligt gått över alla gränser.
TED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED var bokstavligt talat en språngbräda till det nästa decenniet i min livsutforskning.
All that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
Detta kan bokstavligt talat förstöra ett varumärke på några dagar eller veckor.
It is quite literally a question about the future of life on Earth.
Det handlar bokstavligt talat om framtiden för livet på jorden.
All that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
Detta kan bokstavligt talat förstöra ett varumärke på några dagar eller veckor.
TED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED var bokstavligt talat en språngbräda till det nästa decenniet i min livsutforskning.
literally
I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.
Jag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.
All the remaining 32 amendments have been fully integrated, either literally or with slight rewording.
Alla resterande 32 ändringsförslag har helt och hållet införlivats, antingen ordagrant eller med hjälp av en obetydlig omformulering.
Literally the Hebrew means as follows: 'And Cain said to Abel, and it came to pass when they were out in the field that Cain rose up against Abel and killed him.'
Hebreiskan betyder ordagrant följande: ”Och Kain sade till Abel, och det hände sig att när de var ute på ängen vände sig Kain mot Abel och dödade honom.”
literally (även: fairly)
The app development has literally exploded and there is big need for expertise in the field.
Apputvecklingen har formligen exploderat och behoven på kompetens inom området är stort.

Användningsexempel för "literally" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur policy towards Asia is a criminal policy; it is quite literally criminal.
Vår politik gentemot Asien är en kriminell politik, bokstavligt talat kriminell.
EnglishLadies and gentlemen, the European social model is being literally demolished.
Ärade kolleger, den europeiska sociala modellen jämnas bokstavligen med marken.
EnglishIt is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
Det är verkligen upprörande att någonting sådant inträffar rakt framför våra ögon.
EnglishThis report literally takes a refreshing look at the problem, and not before time.
I detta betänkande kastas en - bokstavligen - uppfräschande blick på problematiken.
EnglishAnd what the teacher does is literally just say, "Let me intervene on the red kids."
Och läraren behöver bokstavligt talat bara säga "Jag tar hand om de röda barnen."
EnglishFourthly, it is an agreement which, literally, has emerged in record time.
För det fjärde, är det ett avtal som bokstavligen har skridit fram på rekordtid.
EnglishThis may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
Detta kanske chokerar er, men vi läser bokstavligt denna personens hjärna i real tid.
EnglishOrdinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.
Vanliga människor får kämpa för sitt levebröd eftersom priserna blir allt högre.
EnglishIn that event, we would literally have allowed hundreds of millions to run into the sand.
I det fallet skulle hundratusentals miljoner bokstavligen ha runnit ut i sanden.
EnglishAll that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
Detta kan bokstavligt talat förstöra ett varumärke på några dagar eller veckor.
EnglishIt gives the EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives.
Det ger EU förmågan att lagstifta över bokstavligt talat varenda del av våra liv.
EnglishThe country is completely destabilised, literally strangled by the Russian Federation.
Landet är fullständigt destabiliserat, bokstavligen kvävt av den ryska federationen.
EnglishAnd then literally just out of nowhere, the guy asks me, "Where were you September 12th?"
Och så bokstavligen ur tomma intet frågar han mig: "Var var du den 12 september?"
EnglishTED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED var bokstavligt talat en språngbräda till det nästa decenniet i min livsutforskning.
EnglishExcept if they locked the doors and kept us here literally forever, that would happen.
Men hade de låst dörrarna och hållt kvar oss, bokstavligen, för alltid hade det hänt.
English(Laughter) And they use motors that literally are used on cruise missile boosters.
Och de använder motorer som bokstavligen används på kryssningsmissiler.
EnglishAnd he also understood that that foundation was crumbling, literally crumbling.
Han förstod också att den grunden vittrade sönder, bokstavligt talat.
EnglishThese countries are literally being destroyed by your prohibitionist drugs policy.
Dessa länder är bokstavligen förstörda på grund av er prohibitionistiska narkotikapolitik.
EnglishThere is literally no life for Muslims who have converted to Christianity in Iran.
I Iran tolereras inte muslimer som har konverterat till kristendomen.
EnglishWhen I said you should screw yourself...... l didn't mean for you to take it literally.
När jag sa att du skulle knulla dig själv, menade jag inte så bokstavligt.

Synonymer (engelska) till "literate":

literate
literal