EN

listing {substantiv}

volume_up
listing
As far as Amendment No 21 on fragrance listing is concerned, this amendment requires a full ingredient listing, including perfume composition.
Vad beträffar ändringsförslag 21 om listning av dofter krävs enligt detta en fullständig förteckning över ingredienser, inklusive doftsammansättningar.
On the great white shark issue, the Community has generally supported the Appendix II listing, but rejected the zero quota on legal and scientific grounds.
När det gäller frågan om vithajen har gemenskapen i regel förordat listning i bilaga II men avvisat nollkvot av lagliga och vetenskapliga skäl.
On the great white shark issue, the Community has generally supported the Appendix II listing, but rejected the zero quota on legal and scientific grounds.
När det gäller frågan om vithajen har gemenskapen i regel förordat listning i bilaga II men avvisat nollkvot av lagliga och vetenskapliga skäl.

Användningsexempel för "listing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis adds a Placed closed tag to your listing, which will still appear on Google.
Detta lägger till taggen Platsen stängd till uppgifterna och visas på Google.
EnglishUnder the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
I kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
EnglishThe listing of ingredients on labels must therefore comply with that directive.
Märkningen av ingredienserna måste därför ske inom ramen för det direktivet.
EnglishYou can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
Du kan också se antalet klick till dina uppgifter genom att välja Visningar.
EnglishYou've verified your listing and chosen for it to no longer appears on Google.
Du har verifierat dina företagsuppgifter och valt att inte längre visa dem på Google.
EnglishOne could spend a long time listing examples of equivalent significance.
Man skulle kunna fortsätta göra en lista över exempel med liknande betydelser.
EnglishNext steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.
Du kan bland annat behöva ange PIN-koden, redigera eller verifiera företagsuppgifterna.
EnglishTo share a particular business listing, click Send in the info bubble for that listing.
Här ska du se namnet på platsen på kartan och en länk till kartan som visas.
EnglishClick Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Klicka på Redigera den här platsen högst upp på platssidan och redigera företagsuppgifterna.
EnglishClick Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Klicka på Redigera den här platsen högst upp på platsens sida och redigera företagsuppgifterna.
EnglishPeople suffering from food allergies rely on the proper listing of what a product contains.
De människor som lider av allergier är beroende av en rimlig märkning av innehållet.
EnglishAs long as you've verified your listing, your edits will be live within approximately one hour.
Om du har verifierat företagsuppgifterna visas ändringarna inom ungefär en timme.
EnglishCreate your listing today using Google Places by following the walkthrough below.
Skapa dina företagsuppgifter i dag på www.google.com/places genom att följa anvisningarna nedan.
EnglishPlease keep in mind that the new listing will need to be re-verified within the new account.
Tänk på att företagsuppgifterna måste verifieras på nytt i det nya kontot.
EnglishThis number denotes the number of times that your business listing has appeared in search results.
Siffran anger hur många gånger dina företagsuppgifter har visats i sökresultat.
EnglishOnce you've set up service areas for your listing, you can choose to make your address private.
När du har angett serviceområden för dina uppgifter kan du välja att dölja adressen.
EnglishTo do this, choose the Remove this listing from my Google Places account option.
Gör detta genom att välja alternativet Ta bort företagsuppgifterna från mitt konto i Google Places.
EnglishHe has succeeded in listing our ambitions one by one in a readily understood manner.
I det betänkandet förklarar han mycket tydligt våra ambitioner.
EnglishVisit Google Places to find out how to verify or remove your business listing.
Besök Google Places om du vill läsa mer om hur du verifierar eller tar bort dina företagsuppgifter.
EnglishMake sure you're prepared to take a phone call at the number you specified in your listing.
Var beredd på att ta emot telefonsamtalet på det nummer som angetts i företagsuppgifterna.

Synonymer (engelska) till "listing":

listing
list