"listens" - Svensk översättning

EN

"listens" på svenska

SV
SV
volume_up
listener {substantiv}
EN

listens {verb}

volume_up
I hope, Commissioner, that the Council on Monday listens to this message.
Jag hoppas, herr kommissionsledamot, att rådet lyssnar till detta budskap på måndag.
I hope that Commissioner Kinnock listens to this debate and will reflect upon.
Jag hoppas att kommissionär Kinnock lyssnar på denna debatt och reflekterar över den.
Real democracy listens to everyone, but reflects the majority view.
I en verklig demokrati lyssnar man till alla, men speglar majoritetens åsikt.

Användningsexempel för "listens" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that Commissioner Kinnock listens to this debate and will reflect upon.
Jag hoppas att kommissionär Kinnock lyssnar på denna debatt och reflekterar över den.
EnglishThey must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them.
Likväl måste de dock upprepas gång på gång eftersom ingen lyssnar på dem.
EnglishWe have been given a Commissioner who, I know, listens and who understands these issues.
Vi har fått en kommissionsledamot som jag vet lyssnar och förstår dessa frågor.
EnglishI hope, Commissioner, that the Council on Monday listens to this message.
Jag hoppas, herr kommissionsledamot, att rådet lyssnar till detta budskap på måndag.
EnglishThe Council is, by nature, a body that listens, considers and tries to provide answers.
Rådet är till sin natur ett organ som lyssnar, överväger och försöker komma med svar.
EnglishMr President, the Council does listen to Parliament’s opinion and listens very carefully.
Herr talman! Rådet lyssnar på parlamentets åsikt och lyssnar mycket noggrant.
EnglishReal democracy listens to everyone, but reflects the majority view.
I en verklig demokrati lyssnar man till alla, men speglar majoritetens åsikt.
English   Mr President, the Council’s draft conclusions begin with the title ‘Europe listens’.
   – Herr talman! I förslaget till rådets slutsatser inleder man med rubriken Europa lyssnar, .
EnglishAfter all, we must not forget that Georgia listens to us very seriously.
För vi får inte glömma bort att vårt ord tas på allvar i Georgien.
EnglishWe are wasting our words here unless the Commission listens to us and unless the Council listens.
Våra ord har ingen mening om inte kommissionen och rådet lyssnar till oss.
EnglishMr Stockmann has always distinguished himself as an impartial politician who listens to all sides.
Ulrich Stockmann har alltid utmärkt sig som en opartisk poliker som lyssnar till alla parter.
EnglishUnfortunately, the Council listens more to lobbyists than to opinion.
Rådet lyssnar tyvärr mer på lobbyister än på opinionen.
EnglishAbove all because, on these issues, nobody listens to this Parliament.
Framför allt kommer det inte ske därför att när det gäller dessa frågor är det ingen som lyssnar på honom. Fru talman!
EnglishHe never listens to what the others have to say.
Han lyssnar över huvud taget inte på vad de andra har att säga.
EnglishTerrorists begin to lose when the victims make the truth of their experiences known and society listens to them.
Terroristerna börjar förlora när offren berättar sanningen om sina erfarenheter och samhället lyssnar på dem.
EnglishOnly if China listens, acts and puts an end to these abuses will it earn and deserve our respect.
Kina kommer endast att förskaffa sig och förtjäna vår respekt om man hörsammar, agerar och sätter stopp för dessa oegentligheter.
EnglishToday’s debate is a quite new experience, and what makes it so is the fact that the Commission first listens to Parliament.
Dagens debatt är en relativt ny erfarenhet, och det beror på att kommissionen först lyssnar på parlamentet.
EnglishI hope that the Commission listens to them.
EnglishThere, US strategy has freedom of manoeuvre, but if President Obama listens to his hawks, he risks another Vietnam.
Där har USA ett strategiskt manöverutrymme, men om president Obama lyssnar på sina politiska hökar riskerar han ett nytt Vietnam.
EnglishI believe that the Council listens to Parliament on the matters on which the Treaty prescribes that it must listen to Parliament.
Jag anser att rådet lyssnar på parlamentet i de frågor som fördraget föreskriver att det måste lyssna på parlamentet.

Synonymer (engelska) till "listener":

listener
listening
English