"Listen up!" - Svensk översättning

EN

"Listen up!" på svenska

EN

Listen up! [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "Listen up!" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope so, and I hope that this will be a strong signal that makes you sit up and listen.
Jag hoppas det och jag hoppas att det blir en stark signal som gör att ni måste lyssna.
EnglishIt cannot be allowed to happen and I expect the Commission to sit up and listen and take the necessary action.
Så får det inte bli, och jag förväntar mig att kommissionen lyssnar och vidtar åtgärder.
EnglishAll right team, we only get one shot at this so listen up!
EnglishIt is just a pity that, apart from UKIP, virtually nobody seems to have bothered to turn up to listen to you.
Det är bara synd att, bortsett från UK Independence Party, verkar praktiskt taget ingen ha brytt sig om att dyka upp för att lyssna på er.
EnglishShut up and listen to me.
EnglishListen, we'll go up to the room.
EnglishCan everybody listen up?
EnglishEverybody, listen up.
EnglishListen up, everybody.
EnglishThe good thing about these kinds of hysterical reports is that even when they are completely exaggerated, they still have the effect of making people sit up and listen.
Det som är bra med sådana skräckvisioner är ju att även om de är väldigt överdrivna, så leder de till att människors uppmärksamhet väcks.

Liknande översättningar för "Listen up!" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb