"lira" - Svensk översättning

EN

"lira" på svenska

volume_up
lira {substantiv}
SV
SV

"lira" på engelska

EN

lira {substantiv}

volume_up
Valuta: turkisk lira (TRY)
SV

lira {utrum}

volume_up
1. allmänt
lira
volume_up
lira {substantiv}
Currency: Turkish lira (TRY)
2. ekonomi
lira
volume_up
lire {substantiv}
Sedan den 1 januari 2005 har Turkiet ett nytt mynt som går under namnet ” ny turkisk lira ”.
Since 1 January 2005, Turkey does, in fact, have a new coin, known as the ‘ new Turkish lire’.
Sedan den 1 januari 2005 har Turkiet ett nytt mynt som går under namnet ”ny turkisk lira”.
Since 1 January 2005, Turkey does, in fact, have a new coin, known as the ‘new Turkish lire’.
3. ornitologi
lira

Användningsexempel för "lira" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishItaly suspends the official quotation of foreign currencies against the lira.
Italien upphör med den officiella noteringen av utländska valutor gentemot liran.
EnglishItaly resumes official quotation of foreign currencies against the lira.
Italien återupptar den officiella noteringen av utländska valutor gentemot liran.
EnglishShipowners are currently paying tuna 40 lira a kilo: a ridiculous figure.
Fiskarna får i dag 40 lire per kilo för tonfisken. En löjligt låg siffra.
English. - First, the Turkish lira is very well known to me.
kommissionens vice ordförande. - (EN) För det första känner jag mycket väl till den turkiska liran.
EnglishPerhaps it will be Berlusconi's Italy who will fall overboard first and have to rediscover the lira.
Det kanske blir Silvio Berlusconis Italien som faller överbord först och tvingas återupptäcka liran.
EnglishSeveral years ago, for example, Turkish lira coins with euro features appeared in Austria.
För flera år sedan påträffades till exempel turkiska liramynt med kännetecken liknande euromynten i Österrike.
EnglishThe Italian Lira re-enters the EMS exchange rate mechanism.
Den italienska liran knyts till EMS växelkursmekanism.
EnglishSo I called for the branch manager and asked him whether he knew, in that specific case, what the lira was.
Jag ringde då upp direktören för bankkontoret och frågade om han visste vad liran är i detta specifika fall.
EnglishIn the north they are still using the lira.
På norra delen av ön används fortfarande den turkiska liran.
EnglishThat argument might fall away when every currency is called the euro, and no longer the franc, pound, peseta or lira.
Detta argument kanske faller när all valuta heter euro, och inte längre franc, pund, peseta eller lire.
EnglishFor one year, Turkey has issued a one-lira coin (worth EUR 0.60) that bears an incredible similarity to the two-euro coin.
För ett år sedan gav Turkiet ut ett 1–liramynt (motsvarande 0,6 euro) som är ytterst likt 2–euromyntet.
EnglishThe Italian government adopts measures designed to stem the decline of the lira and improve the public finance situation.
Den italienska regeringen antar åtgärder för att hejda lirans kursfall och sanera de offentliga finanserna.
EnglishThe euro - as has been pointed out - has withstood the crisis much better than the mark, franc or lira could have withstood it.
Euron har - såsom påpekats - stått emot krisen mycket bättre än marken, francen eller liran skulle ha gjort.
EnglishFor example, the portrait of Kemal Atatürk displayed on the one-lira coin can easily by mistaken for King Albert II.
Bland annat finns det risk för att den avbildning av Kemal Atatürk som finns på 1–liramyntet förväxlas med kung Albert II.
EnglishThe Italian government adopts the Andreotti plan to halt the decline of the lira by means of tax, monetary and social measures.
Den italienska regeringen antar Andreotti-planen för att stoppa lirans nedgång med hjälp av skattemässiga, monetära och sociala åtgärder.
English"But I have to live on 700 000 lira a month" said Mrs Boroni. "How will I be able to afford this television of the future?"
"Men jag skall ju klara mig på sjuhundratusen lire i månaden", svarade fru Boroni, "så hur skall jag kunna få råd att köpa denna framtids-TV?"
EnglishCurrency: Turkish lira (TRY)
EnglishFor example, the portrait of Kemal Atatürk displayed on the one-lira coin can easily by mistaken for King Albert II.
Problem uppstår även i bankernas sorteringsapparater för att inte tala om den vanlige medborgaren som kanske inte ens är medveten om denna risk för förväxling.
EnglishBut a decision by Italy to re-issue the lira would undermine confidence in the ability of the euro to survive as a multinational currency.
Men ett beslut från Italiens sida att börja ge ut liran igen skulle undergräva förtroendet för eurons förmåga att överleva som multinationell valuta.
EnglishCertainly that synthetic euro included currencies such as the Italian Lira, but the same point applies even to the mighty German Mark on its own.
Den syntetiska euron omfattade visserligen valutor såsom den italienska liran, men samma sak gäller också för den tyska marken på helt egen hand.

Synonymer (engelska) till "lira":

lira

Synonymer (svenska) till "lira":

lira
Swedish