"lion" - Svensk översättning

EN

"lion" på svenska

volume_up
lion {substantiv}
SV
volume_up
see lion {substantiv}
EN

lion {substantiv}

volume_up
lion (även: buck)
The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.
Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
Du måste släppa ut ditt inre lejon.
Bara för att du är ett lejon...

Användningsexempel för "lion" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe lion's share of ECU 1 130 million goes to NorthRhine Westphalia and Berlin.
Lejonparten på 1, 13 miljarder ecu tillfaller Nordrhein-Westfalen och Berlin.
EnglishThe Prophet Isaiah foresaw a day when the lion and the lamb would live together.
Profeten Jesaja förutsåg att lejonet och lammet en dag skulle kunna leva tillsammans.
EnglishIt is also no secret that the lion's share of expenditure goes on agriculture.
Det är också välkänt att den största delen av utgifterna är jordbruksbidrag.
EnglishIn the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.
I Storbritannien har vi det övergripande kvalitetssäkringssystemet Lion Code.
EnglishEurope must show greater courage, it must have the heart of a lion and not be a chicken.
EU måste visa större mod, det måste visa lejonklon och inte sticka huvudet i sanden.
EnglishThe lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.
Huvudparten av paketet går faktiskt till denna välbehövliga samtrafik.
EnglishThe only thing one can say, having heard you, is that the lion has a mighty roar.
Det enda jag kan säga efter att ha lyssnat till er är att lejonet har ett kraftfullt rytande.
EnglishWomen do the lion’s share of work in the home and therefore have less time for paid work.
Kvinnor utför huvuddelen av arbetet i hemmet och har därför mindre tid för avlönat arbete.
EnglishThese enormous, fast networks are responsible for the lion's share of the airlines' turnover.
Dessa enorma, snabba nätverk sörjer för lejonparten av lufttrafikföretagens omsättning.
EnglishIn short, the lion's share of the contributions the European Union's budget is paid by Flanders.
I korthet, Flandern betalar lejonparten av bidragen till Europeiska unionens budget.
EnglishThe lion's share of European subsidies, on the other hand, goes to Wallonia.
Däremot går lejonparten av det europeiska stödet till Vallonien.
EnglishThese enormous, fast networks are responsible for the lion's share of the airlines ' turnover.
Dessa enorma, snabba nätverk sörjer för lejonparten av lufttrafikföretagens omsättning.
EnglishThe United States takes on the lion's share of all peace missions.
Förenta staterna åtar sig den allra största delen av alla fredsuppdrag.
English   Mr President, I am a little surprised that we are to debate lion hunting in this Parliament.
   – Herr talman! Jag är lite förvånad över att vi diskuterar lejonjakt i detta parlament.
EnglishChristianity, of course, takes a massive lion's share of the population, with nearly 160 million.
Kristenheten, så klart, utgör lejonparten av befolkningen, med sina nästan 160 miljoner.
EnglishThe lion's share of aid - two-thirds in fact - originates from our European Union.
Den största delen av all hjälp kommer från Europeiska unionen, två tredjedelar av gåvorna kommer därifrån.
EnglishThese arrangements also encompass PhD students, who carry out the lion's share of research activities.
Dessa system innefattar även doktorander, som drar det tyngsta lasset inom forskningen.
EnglishThe lion' s share of aid - two-thirds in fact - originates from our European Union.
Den största delen av all hjälp kommer från Europeiska unionen, två tredjedelar av gåvorna kommer därifrån.
EnglishThe lion's share of the responsibility, however, lies with the political players and the political class.
Det största ansvaret har emellertid de politiska aktörerna och den politiska klassen.
EnglishBut there was a time when the lion and the lamb did live together.
Men det fanns en tid då lejonet och lammet levde tillsammans.

Synonymer (engelska) till "lion":

lion
mountain lion