EN

linguistics {substantiv}

volume_up
1. allmänt
linguistics
2. språkvetenskap
linguistics
General Linguistics is also called simply Linguistics.
Allmän språkvetenskap kallas också allmän lingvistik eller enbart lingvistik.
Visiting scholar at Stockholm University     (Department of Linguistics)          96.09.01 – 04.04.23 
Gästforskare vid Stockholms universitet     (Institutionen för lingvistik)          96.09.02 – 04.04.23 
Introduction to Estonian linguistics  Fall 93 Tartu university,  Department of Germanic and Romance languages 
Introduktion i estnisk lingvistik  HT 93 Tartu universitet,  Institutionen för germanska och romanska språk 
General Linguistics is also called simply Linguistics.
Allmän språkvetenskap kallas också allmän lingvistik eller enbart lingvistik.

Användningsexempel för "linguistics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGeneral Linguistics is also called simply Linguistics.
Allmän språkvetenskap kallas också allmän lingvistik eller enbart lingvistik.
EnglishMethods in variational linguistics  Spring 94 Tartu university,  Department of Estonian (advanced)       
Variationsforskningsmetodik  VT 94 Tartu universitet, Estniska institutionen (C, D-nivå)    
EnglishVisiting scholar at Stockholm University     (Department of Linguistics)          96.09.01 – 04.04.23 
Gästforskare vid Stockholms universitet     (Institutionen för lingvistik)          96.09.02 – 04.04.23 
EnglishOne concerns interactional linguistics and conversation analysis.
EnglishIntroduction to Estonian linguistics  Fall 93 Tartu university,  Department of Germanic and Romance languages 
Introduktion i estnisk lingvistik  HT 93 Tartu universitet,  Institutionen för germanska och romanska språk 
English   Mr President, I should just like to make a point about linguistics, something that colleagues will be interested in.
   – Herr talman! Jag vill komma med en synpunkt som gäller språket, något som ligger i mina kollegers intresse.
EnglishVisiting scholar at University of California, Santa Barbara     (Department of Linguistics)          98.08.20 – 99.06.18
Gäsforskare vid University of California, Santa Barbara     (Institutionen för lingvistik)          98.08.20 – 99.06.18
EnglishVisiting scholar at University of California, Santa Barbara     (Department of Linguistics)          97.01.01 – 04.02.28 
Gäsforskare vid University of California, Santa Barbara     (Institutionen för lingvistik)          97.01.01 – 04.02.28 
EnglishMA in general linguistics, Tartu University          93.09.01 – 94.08.31 Teaching assistant, Tartu universitet     (Department of Estonian)          92.10.04 – 93.06.24 
MA i allmän lingvistik, Tartu universitet          92.10.04 – 93.06.24 
EnglishArticles with the psychological aspects in eg medicine, psychiatry, sociology, education, linguistics, anthropology, etc. are also available.
Artiklar med psykologiska aspekter i t ex medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik, antropologi mm finns också.
EnglishThis said, it does not follow that subjects such as ancient Greek, Latin, history, archaeology and linguistics are unrelated to the labour market.
Samtidigt är det ingen självklarhet att ämnen som antik grekiska, latin, historia, arkeologi och lingvistik saknar anknytning till arbetsmarknaden.
EnglishIn order to achieve good results, we strive to develop students' interest and expertise in linguistics conceptual world, if only because of education levels.
För att nå goda resultat strävar vi efter att utveckla de studerandes intresse och kompetens inom lingvistikens begreppsvärld redan på grundutbildningens olika nivåer.
EnglishThis collaboration also features in the joint project linguistics and literary theory, where topical research questions are discussed from both a linguistic and literary perspective.
En ytterligare viktig inriktning gäller litteratur, medier, informationskulturer som undersöker skärningspunkter mellan litterära praktiker och medieteknologier.
EnglishIn Language and interaction, conversation research is a strong area and this research is well known and centrally located within the international field, Interactional Linguistics.
Inom Språk och interaktion är samtalsforskning ett starkt område och forskningen här är välkänd och centralt placerad inom det internationella fältet Interaktionell lingvistik.
EnglishWhat part of the research from the 7th programme is to be used in the areas you have mentioned - that is, in furthering knowledge in the fields of language, culture, history and linguistics?
Vilken del av forskningen från det sjunde programmet ska användas inom de områden som ni har nämnt - det vill säga för att främja kunskaper inom språk, kultur, historia och lingvistik?

Synonymer (engelska) till "linguistics":

linguistics
English
linguist
linguistic
English
linguistically
English