EN

linguistically {adverb}

volume_up
linguistically
Turkey is a wonderful country, a bridge between Europe and Asia, but it is not a European country, geographically, linguistically or culturally speaking.
Turkiet är ett stort land, en bro mellan Europa och Asien, men det är inte europeiskt, varken geografiskt, språkligt eller kulturellt.
Europe is becoming more diverse, not just economically and socially but also linguistically, culturally and politically, and we welcome this.
Europa håller på att få en större mångfald, inte bara ekonomiskt och socialt, utan också språkligt, kulturellt och politiskt, och vi välkomnar det.
It also lies in the fact that Turkey belongs geographically, culturally, linguistically and spiritually to an area which is not Europe.
En annan aspekt är att Turkiet geografiskt, kulturellt, språkligt och andligt inte hör till Europa.
linguistically

Användningsexempel för "linguistically" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt also lies in the fact that Turkey belongs geographically, culturally, linguistically and spiritually to an area which is not Europe.
En annan aspekt är att Turkiet geografiskt, kulturellt, språkligt och andligt inte hör till Europa. Följaktligen måste vi ge upp denna fantasi.
EnglishTurkey is a wonderful country, a bridge between Europe and Asia, but it is not a European country, geographically, linguistically or culturally speaking.
Turkiet är ett stort land, en bro mellan Europa och Asien, men det är inte europeiskt, varken geografiskt, språkligt eller kulturellt.
EnglishEurope is becoming more diverse, not just economically and socially but also linguistically, culturally and politically, and we welcome this.
Europa håller på att få en större mångfald, inte bara ekonomiskt och socialt, utan också språkligt, kulturellt och politiskt, och vi välkomnar det.
EnglishEuropean firms are in the best position to localise services geographically and tailor them culturally and linguistically to users ' needs.
Europeiska företag har bäst förutsättningar för att lokalisera tjänster geografiskt och skräddarsy dem kulturellt och språkligt till användarnas behov.
EnglishI also propose to amend paragraph 8 linguistically because the term 'practitioner' is a bad translation; in French it is even 'médecin'.
Jag förslår också att punkt 8 ändras språkligt sett, därför att termen ”yrkesperson” är en dålig översättning, där motsvarande ord på franska till och med kan betyda ”läkare”.
EnglishI am referring in particular to those people who have abandoned their studies, immigrants and those who speak only one language or who are linguistically less competent.
Jag tänker särskilt på dem som har hoppat av sina studier, invandrare och dem som bara talar ett språk eller vars språkkompetens inte är så stor.
EnglishTurkey is supporting the linguistically and ethnically related Azeris in the war over Nagorno-Karabakh, and has closed its border crossings with Armenia.
Turkarna gav sitt stöd till de språkligt och etniskt besläktade asererna under kriget i Nagorno-Karabach; Ankara har dessutom stängt gränsövergångarna till Armenien.
EnglishAnd this gap between the West and the rest has created a mindset of the world, which we still use linguistically when we talk about "the West" and "the Developing World."
Och den här klyftan mellan Väst och resten. har skapat ett sätt att se på världen som vi fortfarande använder språkligt när vi talar om "Västvärlden" och "u-länder".
EnglishSo, for example, a black adopted child may be classified as non-Swedish, despite that he or she culturally, linguistically and ethnically is part of no other group than Swedish.
Därför kan exempelvis ett svart adoptivbarn klassas som icke-svenskt trots att det kulturellt, språkligt och etniskt inte har någon annan tillhörighet än den svenska.
EnglishWhen this emotion passes and the time comes for the building of state institutions, the balance between the three culturally and linguistically different tribes will rapidly become apparent.
När den känslan avtar och det är dags att inrätta statliga institutioner kommer får vi snart se om det förekommer någon balans mellan de tre olika kulturella och språkliga klanerna.
EnglishIts technological development is looked upon with envy universally, and at the same time it has managed to preserve its multiethnic, multireligious, multicultural and linguistically diverse society.
Dess teknologiska utveckling betraktas allmänt med avund, och samtidigt har landet lyckats bevara sitt multietniska, multireligiösa, multikulturella och språkligt mångskiftande samhälle.

Synonymer (engelska) till "linguistically":

linguistically
English
linguist
linguistic
English
linguistics
English