"liner" - Svensk översättning

EN

"liner" på svenska

volume_up
liner {substantiv}
EN

liner {substantiv}

volume_up
1. sjöfart
This liner, built in France, will sail from England, showing there is some life left in the .
Detta linjefartyg, som byggdes i Frankrike, kommer att avgå från England, vilket visar att det finns lite liv kvar i .
This liner, built in France, will sail from England, showing there is some life left in the.
Detta linjefartyg, som byggdes i Frankrike, kommer att avgå från England, vilket visar att det finns lite liv kvar i.
There are two problems, but what we have here is mainly a conflict of interests between the French, on the one hand, who use long liners, and the Spanish, on the other.
Det finns två problem, men vad det gäller här är huvudsakligen en intressekonflikt mellan fransmännen å den ena sidan, som använder oceanfartyg, och spanjorerna å den andra.
2. mode & kläder
liner (även: lining)
4. "makeup"
liner (även: eyeliner)

Användningsexempel för "liner" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am confident that both the liner industry and its clients will reap the benefits.
Jag är säker på att både sjöfarten och dess kunder kommer att dra nytta av det.
EnglishAnd to hold everyone's presents...... his sled would be bigger than an ocean liner.
Och om alla julklappar skulle få plats måste släden vara större än ett fartyg.
EnglishThe exemption from competition rules for liner conferences is a relic of the past.
Undantaget från konkurrensregler för linjekonferenser är en kvarleva från det förflutna.
EnglishThey look like the lights of a strange ocean liner sailing on a frozen sea.
Det ser ut som en konstig oceanångare på ett fruset hav.
EnglishOn that basis, a block exemption shall apply to the liner trade under Regulation 4056/1986.
Mot denna bakgrund ska enligt förordning nr 4056/1986 ett gruppundantag tillämpas på linjetrafiken.
EnglishIt will be important to continue discussions with the liner industry.
Det är viktigt att vi fortsätter diskussionerna med näringen.
EnglishPrice-fixing by liner conferences actually results in higher prices for exporters.
Att priserna fastställs på förhand av linjekonferenser leder i själva verket till högre priser för exportörer.
EnglishOn that basis, a block exemption shall apply to the liner trade under Regulation 4056/ 1986.
Mot denna bakgrund ska enligt förordning nr 4056 / 1986 ett gruppundantag tillämpas på linjetrafiken.
EnglishIt is clear that the introduction of competition in the liner shipping sector constitutes a major change.
Det är uppenbart att införandet av konkurrens inom linjesjöfarten innebär en stor förändring.
EnglishI would remind you of the case of the cruise liner .
Jag vill påminna er om fallet med kryssningsfartyget ”Achille Lauro”.
EnglishLiner growth for example has been almost 7 % per annum throughout the world over the past ten years.
Till exempel har den linjära tillväxten under de senaste tio åren varit nästan 7 % över hela världen.
EnglishThis liner, built in France, will sail from England, showing there is some life left in the.
Detta linjefartyg, som byggdes i Frankrike, kommer att avgå från England, vilket visar att det finns lite liv kvar i.
EnglishThis liner, built in France, will sail from England, showing there is some life left in the .
Detta linjefartyg, som byggdes i Frankrike, kommer att avgå från England, vilket visar att det finns lite liv kvar i .
EnglishI would remind you of the case of the cruise liner.
Detta inträffade visserligen så långt tillbaka som 1985.
EnglishThe liner industry itself is more divided.
Inställningen inom näringen är mer kluven.
EnglishThat said, the Commission has also been concerned with preserving the competitiveness of the EU liner shipping industry.
Kommissionen har utöver detta även intresserat sig för att upprätthålla konkurrenskraften inom EU:s linjetransportörsbransch.
EnglishThat said, the Commission has also been concerned with preserving the competitiveness of the EU liner shipping industry.
Kommissionen har utöver detta även intresserat sig för att upprätthålla konkurrenskraften inom EU: s linjetransportörsbransch.
EnglishUnited Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences (repeal of Council Regulation (EEC) No 954/79) (vote)
Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (upphävande av förordning (EEG) nr 954/79) (omröstning)
EnglishSuch a change is positive not only for shippers, the consumers of liner shipping services, but also for the liner shipping industry itself.
En sådan förändring är positiv inte bara för befraktarna, linjesjöfartens kunder, utan även för hela näringen.
EnglishI am pleased that the Commissioner has expressed the intention of doing so before the end of 2007 with regard to liner shipping.
Det gläder mig att kommissionsledamoten har uttryckt sin avsikt att göra detta före årsslutet 2007 med hänsyn till linjesjöfarten.

Synonymer (engelska) till "liner":

liner