"line of argument" - Svensk översättning

EN

"line of argument" på svenska

EN

line of argument {substantiv}

volume_up
line of argument (även: theme, a common thread)

Användningsexempel för "line of argument" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe will continue to pursue this line of argument with our United States counterparts.
Vi kommer att driva denna linje gentemot våra motparter från Förenta staterna.
EnglishAt this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
I det här skedet avstår jag från att kommentera hur allvarlig denna argumentation är.
EnglishMr President, I have to admit that this line of argument is rather weak.
Herr talman! Jag måste tala om för er att argumentationen inte är stark.
EnglishMay I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
Kommissionen och rådet kommer att fortsätta att följa dessa frågor nära.
EnglishMay I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
Jag vill verkligen uppmana rådet att hålla fast vid den linjen i de interna överläggningarna.
English. - (DE) Mr President, I find this line of argument beyond belief.
för Verts/ALE-gruppen. - (DE) Herr talman! Jag tycker att detta resonemang är helt sanslöst.
EnglishI had expected some understanding for my line of argument.
. (DA) Jag hade förväntat mig förståelse för min argumentation.
EnglishI had expected some understanding for my line of argument.
Jag hade förväntat mig förståelse för min argumentation.
EnglishA key aspect of your line of argument is that the people of the European Union should be our first priority.
En väsentlig del av ert anförande är att medborgaren måste komma i första hand i Europeiska unionen.
EnglishThe world has changed and we must soften our approach, this is more or less the line of argument.
Argumenten för detta är mer eller mindre att världen har förändrats och vi måste mjuka upp vårt förhållningssätt.
EnglishI have every respect for differences in ethical views, but your line of argument does not hang together.
Jag har all respekt för olikheter i fråga om etiska uppfattningar, men ert sätt att argumentera hänger inte ihop.
EnglishOur line of argument allows for flexibility in defining the age-limit that strikes the hardest blow to child pornography.
Vårt resonemang medger en flexibilitet att finna den definition av åldersgränsen som slår hårdast mot barnpornografin.
EnglishI also reject this line of argument.
EnglishWe cannot take that line of argument.
EnglishThere are political, economic and social considerations to be taken into account, but we shall pursue our line of argument.
Det finns politiska, ekonomiska och sociala faktorer som skall tas med i beräkningen, men vi kommer att gå vidare med våra argument.
EnglishMy colleagues have rejected this line of argument, but I stand by my view that subsidiarity and co-responsibility must go hand in hand.
Mina kolleger har förkastat dessa argument, men jag står fast vid min åsikt att subsidiaritet och gemensamt ansvar måste gå hand i hand.
EnglishI am extremely grateful to the Committee on Budgets and the competent rapporteur for endorsing this line of argument and supporting our proposals.
Jag är mycket tacksam mot budgetutskottet och den ansvarige föredraganden för att de har anslutit sig till denna argumentation och stött våra förslag.
EnglishI am prepared to accept that line of argument but it then needs to be developed fully and not applied exclusively to companionship of a sexual nature.
Jag kan tänka mig ett sådant resonemang, men då måste man gå till botten med resonemanget och det får inte bara gälla vänskapsrelationer som är sexuellt grundade.
EnglishIf we follow this line of argument, Madam President, I think that we also need to develop models which will allow search engines and Internet service providers to play their part.
Om vi följer dessa argument anser jag att vi även måste utveckla nya system som tillåter sökmotorer och tjänsteleverantörer på Internet att spela sin roll.
EnglishI abhor this particular line of argument particularly in light of the fact that there has been a number of tragic deaths in Ireland and across Europe from the use of ecstasy.
Jag avskyr detta sätt att argumentera, särskilt mot bakgrund av det faktum att det har skett en rad tragiska dödsfall i Irland och Europa p.g.a. ecstasyanvändning.

Liknande översättningar för "line of argument" på svenska

argument substantiv
of preposition