"line drawing" - Svensk översättning

EN

"line drawing" på svenska

EN

line drawing {substantiv}

volume_up
line drawing

Användningsexempel för "line drawing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, drawing a line under the matter does not mean just filing it away.
Att sätta punkt betyder inte att stryka ett streck över det som varit.
EnglishHold the Shift key while drawing a line to position it at 45° intervals.
Om Du håller skifttangenten nedtryckt när Du drar infogas linjen bara i 45 graders vinkel.
EnglishIt can be difficult drawing the line between undeclared and properly declared work.
Det kan vara svårt att dra gränsen mellan svart och vitt arbete.
EnglishThus, it is not a question here of drawing a line between the old and new Member States.
Därför är det här inte fråga om att dra en linje mellan de gamla och de nya medlemsstaterna.
EnglishWe are today drawing a line that must not again be shifted.
I dag drar vi en linje som inte får flyttas fler gånger.
EnglishThe Line dialog helps you to shape a drawing line.
I dialogrutan Linje ställer du in utseendet för ritade linjer.
EnglishIn front of them lies the path to reunification, reconciliation and civil peace, drawing a line under the past.
Framför dem ligger vägen mot återförenande, försoning och civil fred, som stryker ett streck över det förgångna.
EnglishOf course, the Commission concedes that drawing this line may not always be easy.
Kommissionen medger naturligtvis att det inte är lätt att dra denna gräns, men kommissionen insisterar ändå på denna punkt.
EnglishSelect the line after drawing.
EnglishThe Council cannot, though, be said to have taken a positive line when drawing up the common position, which cannot, I think be regarded as entirely ‘common’.
Rådet kan dock inte sägas ha följt en positiv linje vid utarbetandet av den gemensamma ståndpunkten som jag inte tycker kan kallas helt ”gemensam”.
EnglishIt is legitimate to draw lines in circumstances where you are fairly sure of the line you are drawing in the sand - safe on one side and not on the other.
Det är rimligt att dra linjer under omständigheter där man är ganska säker på den linje som man drar i sanden - säker på ena sidan och inte på den andra.
EnglishAn opt-in system involves problems in drawing the line between commercial information, on the one hand, and information about society and voluntary organisations, on the other.
Opt-in medför gränsdragningsproblem mellan kommersiell information å ena sidan och samhällsinformation och frivilligorganisationer å andra sidan.
EnglishSo, drawing a line through those two dots of experience came to, "This is going to be a whole new world," this was a whole new world of creativity for film artists.
Så genom att dra en linje mellan dom två punkterna av erfarenhet, kom till, det här kommer att bli en helt ny värld, det här var en helt ny värld av kreativitet för filmskapare.
EnglishICES talks of drawing a line in the sand, but ministers and industry and many of the politicians even seem to be burying their heads in the sands, and this is the problem.
Internationella rådet för havsforskning talar om att dra en linje i sanden, men ministrar, industrin och många politiker verkar t.o.m. borra ned huvudet i sanden, och det är detta som är problemet.

Synonymer (engelska) till "line drawing":

line drawing

Liknande översättningar för "line drawing" på svenska

drawing substantiv
drawing verb
Swedish
line substantiv