"limited government" - Svensk översättning

EN

"limited government" på svenska

limited government
SV
  • begränsad statlig
  • begränsad regering

Användningsexempel för "limited government" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Marriage matters for children, for civil society, and for limited government.
Tell me more about your love for limited government.
That's why it's important to have historians who understand economics and appreciate the value of limited government.
The emphasis on a broad consensus has often served the interests of the country and the aims of limited government.
A government committed to free enterprise, limited government, and individual freedom, and not to more borrowing and spending, can properly help.
They disguised their propaganda as "limited government" ideology, but it was really just a plan to limit the government from regulating them.
Price describes himself as a fierce opponent of government waste committed to lower spending and limited government.
Chinese hospitals receive limited government support, and face price caps on fees and doctor salaries.
It was their dedication to individual rights and limited government that caused them to abandon that national identity and form a new one.

Användningsexempel för "limited government" på svenska

EnglishWe support those amendments that open the way for limited top-down government.
Vi stödjer de ändringsförslag som öppnar för begränsat toppstyre.
EnglishIn addition, EU carriers will only gain limited access to US Government-financed traffic.
Dessutom kommer EU:s flygbolag endast att få begränsat tillträde till trafik som finansieras av den amerikanska staten.
EnglishAs many of my colleagues are aware, Airbus's government loan funding is a targeted and non-trade-distorting use of a government's limited research resources.
Som många av mina kolleger vet är Airbus finansiering med hjälp av offentliga lån ett målinriktat sätt att använda en regerings begränsade forskningsresurser som inte snedvrider handeln.
EnglishThere is also the problem of the illicit cultivation of cannabis and opium poppies for the CIS markets and limited government eradication of illicit narcotic crops.
Man har också problemet med olaglig odling av cannabis och opiumvallmo för marknaderna inom OSS och medregeringens begränsade insatser för att få bukt med de olagliga narkotikaskördarna.
EnglishThe answer to the questions submitted can be found simply by reading the acts adopted by the Italian Government, limited as has already been said to three regions out of twenty.
Svaren på de frågor som ställts kan man få genom att bara läsa de bestämmelser som antagits av Italiens regering och som är begränsade till tre regioner av tjugo, vilket redan nämnts.

Liknande översättningar för "limited government" på svenska

limited adjektiv
limited verb
government substantiv
government adjektiv
Swedish
central government substantiv
coalition government substantiv
limited company substantiv