"limit greenhouse" - Svensk översättning

EN

"limit greenhouse" på svenska

limit greenhouse
Vårt team har meddelats att en översättning av "limit greenhouse" saknas.

Användningsexempel för "limit greenhouse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have the economic and technological means to limit greenhouse gas emissions.
Vi har de ekonomiska och tekniska resurserna för att begränsa växthusgasutsläppen.
EnglishWhich sources of energy will best limit the greenhouse effect and reduce the costs of its control?
Med vilka energikällor kan vi på bästa sätt, och till en låg kostnad, begränsa växthuseffekten?
EnglishThe climate conference in Kyoto should be a starting point for being able to limit world emissions of greenhouse gases.
Klimatkonferensen i Kyoto borde bli ett avstamp för att kunna begränsa utsläppen av växthusgaser i världen.
EnglishWe want to see all industrialised countries take urgent action to reduce or limit future greenhouse gas emissions.
Vi vill alla att industriländerna snabbt vidtar åtgärder för att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser i framtiden.
EnglishHaving said that, it is also true that you cannot be too careful and that it is certainly necessary to try to limit the production of greenhouse gases.
Men det är också sant att man aldrig kan vara nog försiktig och att vi antagligen, ja säkerligen, måste försöka begränsa utsläppen av växthusgaser.
EnglishThis is a change, the application of which will improve the quality of the atmosphere and will considerably limit the greenhouse gases which cause climate change.
Detta är en förändring, vars tillämpning kommer att förbättra atmosfärens kvalitet och avsevärt begränsa de växthusgaser som orsakar klimatförändringar.
EnglishThe Member States will be called on to limit greenhouse gas emissions during the period from 2013 to 2020 in accordance with a linear function with binding annual targets.
Medlemsstaterna kommer att uppmanas att begränsa utsläppen av växthusgaser under perioden 2013-2020 enligt en linjär funktion med bindande årliga mål.
EnglishThe basic element of the compromise agreement is the obligation which energy suppliers will have to limit emissions of greenhouse gases during the entire lifecycle of fuels.
Den grundläggande faktorn i kompromissen är skyldigheten för energileverantörer att begränsa utsläppen av växthusgaser under bränslenas hela livscykel.
EnglishThe proposal for a directive makes provision for an obligation for fuel manufacturers to limit emissions of greenhouse gases from fuels over their life cycle.
Förslaget till direktiv innehåller en bestämmelse om att bränsletillverkarna ska vara skyldiga att begränsa utsläppen av växthusgaser från bränslen under deras livscykel.
EnglishHowever, it is equally important that the right guidelines be given, so that policy and progress to limit emissions of greenhouse gases can be formulated and addressed in the long term.
Men det är även viktigt att det fastställs rätt riktlinjer så att det går att utforma och ta itu med en politik och utveckling för att begränsa utsläppen av växthusgaser på lång sikt.

Liknande översättningar för "limit greenhouse" på svenska

greenhouse substantiv
limit substantiv
limit order price substantiv
limit of liability substantiv