"lime" - Svensk översättning

EN

"lime" på svenska

volume_up
lime {substantiv}
SV
volume_up
burnt lime {substantiv}
volume_up
lime kiln {substantiv}
SV

"lime" på engelska

EN
EN

lime {substantiv}

volume_up
1. allmänt
lime (även: chalice, cup)
Producers of lime, cement and bricks, for example, are already enjoying the benefits of the CE mark.
Tillverkare av t.ex. kalk, cement och tegel åtnjuter redan CE-märkningens fördelar.
We are making major efforts to add lime to lakes and wetlands.
Vi gör stora insatser för att tillsätta kalk i sjöar och våtmarker.
As lime and dolime can only be produced by removing existing CO2 from limestone and dolomite, there is no way of reducing the CO2 emissions.
Eftersom kalk och dolomitkalk endast kan framställas genom att befintlig koldioxid avlägsnas från kalksten och dolomit finns det inget sätt att minska koldioxidutsläppen.
2. botanik
Jag behövde nåt att skära limefrukterna med.
3. gastronomi
I'll get a seltzer with lime, if you got it.
Kan man få en mineralvatten med lime?
Jerry, den vanliga Evian med lime?
SV

lime {utrum}

volume_up
1. gastronomi
lime (även: linden)
volume_up
lime {substantiv}
I'll get a seltzer with lime, if you got it.
Jerry, the usual Evian with lime?

Användningsexempel för "lime" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would highlight one special case in this regard: the situation of the lime industry.
Jag skulle här vilja belysa ett särskilt fall: kalkindustrins situation.
EnglishProducers of lime, cement and bricks, for example, are already enjoying the benefits of the CE mark.
Tillverkare av t.ex. kalk, cement och tegel åtnjuter redan CE-märkningens fördelar.
EnglishWe are making major efforts to add lime to lakes and wetlands.
Vi gör stora insatser för att tillsätta kalk i sjöar och våtmarker.
EnglishThe main losers are lime producers in Europe’s northern regions.
Detta missgynnar särskilt kalkproducenterna i norra Europa.
EnglishMoa Persson has found her lime green dream home in Key West.
Moa Persson har pekat ut sitt limegröna drömhus i Key West.
EnglishI'll get a seltzer with lime, if you got it.
EnglishJerry, the usual Evian with lime?
EnglishOn Wednesday, LTU-students in Team Baldos unveiled their brand-new, lime green car for the race Shell Eco Marathon in about a week.
På onsdagen avtäckte LTU-studenterna i Team Baldos sin splitt nya, limegröna, bil inför tävlingen Shell Eco Marathon om en dryg vecka.
EnglishThe Commission has laid down a benchmark for the free allocation of emission allowances where lime production is concerned, proceeding from the premiss that only one benchmark is to be used.
Kommissionen har utarbetat riktvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter vid kalkproduktion.
EnglishSetting a single benchmark for lime production is tantamount to placing the various manufacturing techniques on an unequal footing from the competition point of view.
Om endast ett riktvärde fastställs för kalkproduktion, leder det till olika konkurrensvillkor för de olika produktionsmetoderna.
EnglishIn Case C-79/03, the Court of Justice of the European Communities found against Spain for allowing parany hunting with lime to continue.
Europeiska gemenskapernas domstol avkunnade en dom i mål C‑79/2003 och fällde Spanien för att landet tillåter fångstmetoden parany med fågellim.
EnglishAs lime and dolime can only be produced by removing existing CO2 from limestone and dolomite, there is no way of reducing the CO2 emissions.
Eftersom kalk och dolomitkalk endast kan framställas genom att befintlig koldioxid avlägsnas från kalksten och dolomit finns det inget sätt att minska koldioxidutsläppen.
EnglishFor this reason, my group has tabled an amendment which proposes excluding lime and dolime production from the gas emissions trading scheme.
Av den anledningen har min grupp lagt fram ett ändringsförslag där vi föreslår att produktion av kalk och dolomitkalk skall undantas från systemet för handel med gasutsläpp.
EnglishThe only controversial issue is whether a new category of waste for this directive non inert, non-hazardous waste, for example, chalk and lime would be created.
Den enda kontroversiella frågan är om det skulle skapas en ny kategori avfall för detta direktiv – icke-inert, ofarligt avfall, till exempel krita och kalk.
EnglishLime can be manufactured by several techniques, which differ in terms both of exploitable raw materials and of the residual products resulting from the manufacturing process.
Kalk produceras enligt flera metoder, som är olika beroende dels på vilken råvara som används, dels på vilka restprodukter som uppstår vid produktionen.
EnglishWe all know that coal can very easily be replaced by gas or other energy sources, but it is not so easy to cut CO2 emissions for lime, cement and steel.
Vi vet alla att man mycket lätt kan ersätta kol med gas eller andra energikällor, men att det inte är så lätt att minska koldioxidutsläppen när det gäller kalk, cement och stål.
EnglishHow will the Commission seek to create a level playing field for the different lime manufacturing processes for the purposes of free allocation of emissions trading allowances?
Hur tänker kommissionen garantera en konkurrensneutral behandling av de olika metoderna för kalkproduktion i samband med gratis tilldelning av utsläppsrätter?