"limb" - Svensk översättning

EN

"limb" på svenska

volume_up
limb {substantiv}
SV
SV
EN

limb {substantiv}

volume_up
1. allmänt
limb
This is actually a limb injury in this salamander.
Detta är en salamander som har skadat en lem.
And that scar actually grows out a new limb.
Och hur ärret faktiskt växer ut till att bilda en ny lem.
Detta är en salamanderödla, som återväxer sin lem.
limb (även: bone, leg)
Sometimes children have picked these things up, thinking of them as toys, and losing limbs or perhaps even their lives as a result.
Ibland har barn plockat upp dem i tron att det är leksaker och förlorat ben och armar eller kanske till och med mist livet.
I can tell you, Madam President, that over 600, 000 victims whose lower limbs have been amputated, will not be fooled by this kind of alibi.
Nåväl, vad jag kan säga, fru ordförande, är att över 600 000 personer, som förlorat sina ben, kommer att uppskatta den här typen av alibi.
Every year, landmines still leave thousands of civilians dead and thousands more with missing limbs, and they contribute to keeping countries in post-conflict poverty.
Varje år dödar landminor fortfarande tusentals civila, och tusentals fler förlorar armar och ben.
limb
2. teknik
limb
It's going to go inside something that we use in CAT scans and MRIs of whatever is their good arm, to make silicon rubber, then coat it, and paint it in 3D -- exact mirror image of their other limb.
Den kommer att täckas av vad vi använder CAT-scanners och MRI-bilder av deras andra arm för att göra ett hölje av silikongummi som vi målar i 3D -- en exakt spegelbild av deras andra arm.

Användningsexempel för "limb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA prosthetic limb doesn't represent the need to replace loss anymore.
En protes representerar inte längre ett behov av att ersätta något man förlorat.
EnglishTherefore, it also includes people who merely have limb impairments, are of small stature, pregnant women etc.
Således ingår även personer som haltar, kortväxta personer, gravida kvinnor m.fl.
EnglishImagine if instead of facing that, they could actually face the regeneration of that limb.
Föreställ er att istället för att räkna med detta skulle de faktiskt kunna räkna med regenerering av den kroppsdelen.
EnglishA mammalian fetus, if it loses a limb during the first trimester of pregnancy, will re-grow that limb.
Ett däggdjursfoster, om det förlorar en lem under graviditetens första trimester, kommer återväxa den lemmen.
EnglishAnd this is actually real photography, timed photography, showing how that limb regenerates in a period of days.
Och detta är riktiga fotografier, tidsinställa foton, som visar hur en lem regenereras inom ett par dagar.
EnglishThat is exactly what this is about: guaranteeing the safety of life and limb without destroying privacy.
Det är just vad detta handlar om: att garantera säkerhet för liv och lem utan att ödelägga skyddet för privatlivet.
EnglishAnd that scar actually grows out a new limb.
Och hur ärret faktiskt växer ut till att bilda en ny lem.
EnglishThis is a really basic, basic prosthetic limb under here.
EnglishThis is actually a limb injury in this salamander.
Detta är en salamander som har skadat en lem.
EnglishThis is a newt re-growing its limb.
Detta är en salamanderödla, som återväxer sin lem.
EnglishSo, you have a patient with a phantom limb.
EnglishWhat's beautiful is, you can probably see on the limb there some faint, sort of, wisps of almost smoke rising up from the limb.
Det vackra är, ni kan säkert se det längst kanten där nån slags, vag, nästan dimmliknande rök som reser sig från ytan.
EnglishYou've heard of phantom limb pain?
EnglishEarthquakes are, above all, a threat to life and limb, infrastructure, employment, the environment, cultural heritage and tourism.
Jordbävningar är framför allt ett hot mot liv och lem, infrastrukturerna, sysselsättningen, miljön, kulturarvet och turismen.
EnglishBy failing to address these major problems, the report leaves small producers, the public and the environment out on a limb.
Genom att man i betänkandet misslyckats med att inrikta sig på dessa betydande problem låter man de små producenterna stå isolerade.
EnglishThey are a constant source of criminality, oppressing and enslaving people, endangering the life and limb even of children.
De utgör en ständig källa till brottslighet, förtryck och förslavande av människor, ja äventyrande av liv och lem, till och med för barn.
EnglishCould you regenerate a limb?
EnglishYou went out on a limb.
EnglishI'll actually show you some more important features about limb regeneration in a moment.
Om en salamanderödla kan göra detta, varför kan inte vi göra det? ~~~ Jag ska visa er några viktiga kännetecken om lemåterväxt om ett tag.
EnglishI'm going to go way out on a limb and say that it is the most diverting paper ever published in The Journal of Ultrasound in Medicine.
Jag kommer att sticka ut hakan och påstå att det är den mest underhållande artikeln som någonsin har publicerats i The Journal of Ultrasound in Medicine.

Synonymer (engelska) till "limb":

limb