"likened" - Svensk översättning

EN

"likened" på svenska

volume_up
likened {perf. part.}
SV
SV
EN

likened {perfektparticip}

volume_up

Användningsexempel för "likened" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou had remarked earlier in the House that you likened yourself to a diesel engine.
Ni sade tidigare i kammaren att ni liknade er själv vid en dieselmotor.
EnglishPerhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham.
Han kanske är upprörd över att José Manuel Barroso har liknat honom vid sheriffen av Nottingham.
EnglishIf the situation does not change, it could be likened to the word 'clown'.
Om situationen inte förbättras kan begreppet ombudsman komma att likställas med ordet ”clown”.
EnglishChairman Giscard d'Estaing's draft constitution may be likened to a large removal firm.
Giscards författningsutkast kan betraktas som en stor flyttfirma.
EnglishIncidentally, in no way can youth policy be likened to propaganda. It is, in fact, the polar opposite.
Och när man talar om politik för ungdomar, handlar det långt ifrån om en propagandapolitik.
EnglishMaterials engineer can be likened to an architect or designer to create the micro-structural level.
Materialteknikern kan liknas vid en arkitekt eller konstruktör som skapar på mikrostrukturell nivå.
EnglishA tissue can be likened to a wall with bricks and mortar.
En vävnad kan liknas vid en vägg med tegelstenar och murbruk.
EnglishWe refuse to consider fishermen to be predators, to which they are occasionally likened - I might add, wrongly so.
Fiskeriutskottet vägrar att betrakta yrkesfiskarna som rovfiskare, vilket man med orätt gör ibland.
EnglishThe social segregation experienced by Dalits can be likened to Apartheid as it used to be in South Africa.
Den sociala segregation som daliterna upplever kan jämföras med den apartheid som tidigare rådde i Sydafrika.
EnglishIt can be likened to driving through a set of red traffic lights.
EnglishIn the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights Sir Leon Brittan likened the WTO talks to a poker game.
I utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt liknade Sir Leon Brittan WTO-förhandlingarna vid ett pokerspel.
EnglishIn the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights Sir Leon Brittan likened the WTO talks to a poker game.
I utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt liknade Sir Leon Brittan WTO-förhandlingarna vid ett pokerspel.
EnglishResearchers have even likened the long-term use of Internet pornography to the devastating effects of heroin.
Forskare har till och med liknat en långvarig användning av Internetpornografi vid de förödande effekterna av heroin.
EnglishI would not like the Monitoring Centre for Drug Addiction to be likened to the Monitoring Centre for Food Quality and Safety!
Jag hoppas att vi inte skall lägga ihop centrumet för narkotika med myndigheten för livsmedelssäkerhet!
EnglishMrs Dührkop, when she was the rapporteur, likened the harmonious relationships to a symphony being played on a grand piano.
När Dürhrkop var föredragande liknade hon harmoniska förbindelser vid en symfoni som spelades på en flygel.
EnglishThese new products, known as nutritional supplements, cannot be likened to complementary feedingstuffs or additive premixes.
Dessa nya produkter, som kallas näringstillskott, kan inte jämställas med kompletteringsfoder eller med förblandningar med tillsatser.
EnglishMadam President, Canada's Prime Minister, Pierre Trudeau, likened sharing a border with the USA to sharing a bed with an elephant.
(EN) Fru talman! Kanadas premiärminister Pierre Trudeau har använt liknelsen att dela gräns med USA med att dela säng med en elefant.
EnglishOf course, I realise that a number of criticisms were made on the rather rag-bag nature to which her work has been likened.
Jag förstod visserligen att hon fått ett antal förebråelser om att hennes betänkande i viss mån kunde jämföras med en skräpkammare.
EnglishI am therefore astounded, even dismayed - and many a composer will be turning in their graves - that Beethoven is being likened to a drill.
Jag är därför förvånad, till och med förfärad, och varje kompositör skulle vända sig i sin grav, över att Beethoven jämställs med en borrmaskin.
EnglishSurely there is no comparison with the situation in the United States of America which, nevertheless, was likened to that in China by another speaker this morning.
Skillnaderna är mycket stora jämfört med situationen i USA, även om en annan talare i förmiddags likväl gjorde denna jämförelse.