"to liken" - Svensk översättning

EN

"to liken" på svenska

SV
volume_up
likened {perf. part.}
SV
EN

to liken [likened|likened] {verb}

volume_up
I would liken it to the Cheshire Cat because all you can see is its smile.
Jag skulle vilja likna det vid Klockarkatten, för allt man kan se är dess leende.

Användningsexempel för "to liken" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would liken it to the Cheshire Cat because all you can see is its smile.
Jag skulle vilja likna det vid Klockarkatten, för allt man kan se är dess leende.
EnglishThe people of China liken this disaster to earlier cataclysms accompanying major historical changes in that country.
Kinas folk liknar denna katastrof vid tidigare kataklysmer som har följt med större historiska förändringar i detta land.
EnglishWe must not liken these people to illegal immigrants; that would be like riding roughshod over the principle that asylum seekers should not be expelled or returned.
Det är mycket viktigt att inte jämföra dessa med illegala invandrare, eftersom vi då skulle kränka principen om icke-återsändande.
EnglishYou are lending weight to the arguments of all those who compare the European Union to the socialist Council for Mutual Economic Assistance, and who liken Brussels to Moscow.
Ni ställer er bakom argumenten från alla de som jämför Europeiska unionen med det socialistiska rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd och som jämför Bryssel med Moskva.