"likeable" - Svensk översättning

EN

"likeable" på svenska

SV
EN

likeable {adjektiv}

volume_up
He's the most likeable dishwasher I ever met.
Han är en av de trevligaste diskare jag mött.
We should be doing everything we can to help the extremely likeable people of Guinea-Bissau to get back on the right track.
Vi bör göra allt för att hjälpa detta mycket trevliga folk i Guinea-Bissau att återfinna sin väg.

Användningsexempel för "likeable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is our good fortune, because the Slovaks are one of the most likeable races in Europe.
Det är lyckligt för oss att detta har skett, ty det slovakiska folket är ett av de mest sympatiska folken i Europa.
EnglishHe is a likeable and cultured man, but most of all he is the symbol of the failure of the European Union.
Han är en sympatisk och kultiverad man, men framför allt är han en symbol för Europeiska unionens misslyckande.
EnglishWe should be doing everything we can to help the extremely likeable people of Guinea-Bissau to get back on the right track.
Vi bör göra allt för att hjälpa detta mycket trevliga folk i Guinea-Bissau att återfinna sin väg.
EnglishI could quite easily be a likeable person.
Jag skulle mycket enkelt kunna vara tillmötesgående.
EnglishHe's the most likeable dishwasher I ever met.
Han är en av de trevligaste diskare jag mött.
EnglishFirst of all, it is a fact that the people of Belarus are a very likeable people and also have cultural links with us somewhere along the line.
Först bör man märka att befolkningen i Vitryssland är en sympatisk befolkning, som på något sätt delar vår civilisation.
EnglishIn response, I must say that- and politicians too are always faced with such dilemmas - you have to decide between being a likeable individual or one that is effective.
Jag bör säga att man när man svarar - och vi politiker ställs alltid inför detta dilemma - måste bedöma om man skall vara tillmötesgående eller effektiv.

"likeable guy" på svenska

likeable guy
Swedish
  • sympatisk kille
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "likeable":

likeable