EN

to like to {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to like to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishHowever, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Slutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd.
EnglishI should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
Jag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
EnglishI would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
Jag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
English(HU) Mr President, I would like to congratulate Mr Kuhne on his excellent report.
(HU) Herr talman! Jag vill gratulera Helmut Kuhne till hans utmärkta betänkande.
EnglishHe took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
Han vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
EnglishBut it also helps producers, because then consumers can compare like with like.
Men den hjälper också producenterna, för då kan konsumenterna jämföra samma sak.
EnglishI would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Jag vill emellertid bara tillägga att detta måste vara kärnan i vår resolution.
English(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Herr talman! Jag skulle vilja uppmärksamma er på tre frågor i denna debatt.
EnglishWe are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced.
Vi får alla betala, och vi skulle alla vilja att mängden föroreningar minskade.
EnglishIndeed, I would like to express my sincere appreciation to the shadow rapporteur.
Jag vill verkligen uttrycka min uppriktiga uppskattning till skuggföredraganden.
EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishMr President, I should like to congratulate Mr Böge on his balanced report.
   Herr talman! Jag vill gratulera Reimer Böge för hans balanserade betänkande.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishI would like a clarification please, and I hope other colleagues will support me.
Jag vill gärna ha ett klargörande, och jag hoppas att andra kolleger stöder mig.
EnglishI would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
Jag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
EnglishI would like us to have such a statement this week at the EU summit in Brussels.
Jag skulle vilja få ett sådant uttalande denna vecka vid EU:s toppmöte i Bryssel.
EnglishI would also like to congratulate our new Commissioner on his debut this evening.
Jag vill också gratulera vår nya kommissionsledamot till hans debut här i kväll.

Liknande översättningar för "to like to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
like adjektiv
like preposition
like adverb
like konjunktion