"like I said" - Svensk översättning

EN

"like I said" på svenska

EN

like I said [exempel]

volume_up
like I said (även: as said)

Användningsexempel för "like I said" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese are smart guys -- men and women -- astronauts, like I said, engineers.
Det här är smarta typer - män och kvinnor - astronauter, och som jag sa, ingenjörer.
EnglishLike I said … theres no real ship that can match the Interceptor
Som jag sa... det finns inget riktigt skepp som kan matcha Interceptor.
EnglishBut actually these, like I said, are still the actual prototype.
Men dessa är alltså, som jag sa, fortfarande prototyper.
EnglishBut like I said, the man is a myth, a legend.
EnglishOK, now, these are my sprinting legs, made of carbon graphite, like I said, and I've got to make sure I've got the right socket.
Okej, så det här är mina sprintben, gjorda av kolgrafit, som jag sa, och jag måste försäkra mig om ha rätt sockel.
EnglishLike I said, there is no option C.
EnglishLike I said, this will be reported!
EnglishLike I said, it's our only plan.
EnglishThe Commission is proposing a set-aside of 0% for 2008 and at the beginning of the marketing year 2008, like I said, the market is characteristically high in price.
Kommissionen föreslår en uttagsandel på 0 procent för 2008, och i början av regleringsåret 2008 kännetecknas marknaden av höga priser, som jag sa.
EnglishNow Kendall on the other hand -- and like I said, he's only 15 months older than her -- he'd come to me crying, it's like as soon as I would hear him cry, a clock would go off.
Kendall, å andra sidan, som jag sa, han är bara 15 månader äldre än henne, han kunde komma gråtande, och så fort jag hörde honom gråta, satte en klocka igång i mitt huvud.

Liknande översättningar för "like I said" på svenska

said verb
Swedish
like adjektiv
like preposition
like adverb
like konjunktion
like substantiv