"lignite" - Svensk översättning

EN

"lignite" på svenska

volume_up
lignite {substantiv}
SV
EN

lignite {substantiv}

volume_up
1. mineralogi
lignite
The second thing I would like us to ensure is that the money which is now being sent to Bulgaria is not used for investment in coal or lignite.
Det andra som jag vill att vi ska försäkra oss om är att de pengar som nu skickas till Bulgarien inte används för satsningar på kol eller lignit.
I would also like to assure you, Mrs Harms, that Bulgaria does not intend to use these funds for further development of heating plants powered by lignite.
Jag kan också försäkra er, fru Harms, om att Bulgarien inte tänker använda dessa medel för att bygga ut de värmekraftverk som drivs med lignit.
It is known that Vattenfall intends to generate power from lignite for the next 50 to 60 years, even though this is only possible with an efficiency factor of less than 50%.
Vi vet att Vattenfall tänker utvinna kraft ur lignit under de kommande 50-60 åren, trots att detta endast går att göra med en effektivitetsfaktor på mindre än 50 procent.

Användningsexempel för "lignite" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSubject: Environmental damage caused by lignite mining in the Czech Republic and central Germany
Angående: Miljöskador från brunkolsutvinning i Tjeckien och östra Tyskland
EnglishA great deal of attention in this presentation has been given to lignite.
I den här föredragningen har brunkolet rönt stor uppmärksamhet.
EnglishAt the same time its own resources of coal and lignite (in Poland included), are lying idle.
Samtidigt utnyttjas inte de egna tillgångarna i form av kol och brunkol (bland annat i Polen).
EnglishParliament, however, rejected financing by these funds for polluting lignite power plants.
Parlamentet avslog däremot att förorenande brunkolskraftverk skulle finansieras genom dessa medel.
EnglishWe forget that Europe has vast reserves of lignite and hard coal.
Vi glömmer att EU har stora reserver av brunkol och stenkol.
EnglishIn Greece, we use lignite as a basic and financially satisfactory source of energy.
I Grekland använder vi brunkol som en av de huvudsakliga energikällorna, vilket ur ekonomisk synvinkel är tillfredsställande.
EnglishBut for coal, and in particular lignite, this means an increase in the price of electricity of between one and two German pfennigs.
Men det betyder för kol, i synnerhet för brunkol, en ökning av elpriset om 1-2 tyska pfennig.
EnglishThis legal framework safeguards a high level of environmental protection in the event of possible environmental damage from lignite-fuelled plants.
Detta juridiska ramverk ger garantier för en hög miljöskyddsnivå vid eventuella miljöskador orsakade av brunkolskraftverk.
EnglishThere can only be partial compensation for closure, and that will be for the lignite power plants, the dirtiest possible source of energy.
Det kan bara bli fråga om delvis kompensation för stängning och det för brunkolskraftverk, som är den smutsigaste energiformen av alla.
EnglishThe second thing I would like us to ensure is that the money which is now being sent to Bulgaria is not used for investment in coal or lignite.
Det andra som jag vill att vi ska försäkra oss om är att de pengar som nu skickas till Bulgarien inte används för satsningar på kol eller lignit.
EnglishI would also like to assure you, Mrs Harms, that Bulgaria does not intend to use these funds for further development of heating plants powered by lignite.
Jag kan också försäkra er, fru Harms, om att Bulgarien inte tänker använda dessa medel för att bygga ut de värmekraftverk som drivs med lignit.
EnglishLignite and power generation is one of the few opportunities for them somehow to build a sustainable economy and to integrate this economy into the region.
Brunkol och kraftgenerering är en av de få möjligheter de har att på något sätt bygga upp en hållbar ekonomi och integrera denna ekonomi i regionen.
EnglishOne is as a global response to climate change but, from another point of view, we will also use coal and lignite for our security of supply.
Det ena är som en global åtgärd mot klimatförändringarna, men ur en annan synvinkel kommer vi även att använda kol och brunkol för att trygga vår energiförsörjning.
EnglishMr President, the environmental damage which may be caused by the mining and use of lignite in power plants is an issue which is adequately addressed under Community legislation.
Herr talman! De miljöskador som orsakas av utvinning och användning av brunkol i kraftverk är ett problem som behandlas utförligt i gemenskapslagstiftningen.
EnglishIt is known that Vattenfall intends to generate power from lignite for the next 50 to 60 years, even though this is only possible with an efficiency factor of less than 50%.
Vi vet att Vattenfall tänker utvinna kraft ur lignit under de kommande 50-60 åren, trots att detta endast går att göra med en effektivitetsfaktor på mindre än 50 procent.
EnglishClosing them can be partially compensated for, and that will be through the use of power plants burning lignite, the dirtiest of all energy sources.
Man kan delvis kompensera stängningen av dessa anläggningar, och det kommer att ske genom användningen av kraftverk där man eldar med brunkol, som är den energikälla som avger mest utsläpp av alla.
EnglishThe massive utilisation of lignite, which I see especially in Hungary, for example, in the region of Obosar, must be replaced by energy sources which have no such harmful impact on the environment.
Den omfattande användningen av brunkol, vilket jag till exempel ser i Ungern i trakten kring Obosar, bör ersättas av sådana energikällor som inte förorsakar så svåra miljöskador.
EnglishIt must not be forgotten that under the Russian regime many dreadful sins were committed against the environment, but now in these countries the environment is being severely damaged by lignite.
Man får inte glömma bort att oerhörda miljöförsyndelser begicks på många områden redan under den ryska regimen, men att miljön i dessa länder för närvarande belastas hårt av brunkolet.

Synonymer (engelska) till "lignite":

lignite