EN

lights {enbart pluralis}

volume_up
lights
volume_up
lungor på slaktat djur {enb. plur.} [gam. mod.]

Användningsexempel för "lights" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMay it be a light for you in dark places...... when all other lights go out.
Må det bli ett ljus för dig på mörka platser...... när allt annat ljus slocknat.
EnglishThese lights represent information beamed from the satellite-tracking systems.
De här lamporna står för information som strålas ned från satellitspårningssystemen.
EnglishFor days now, there has been a very real risk of all the lights going out in Moldova.
Sedan några dagar hotar bokstavligt talat ljuset att slockna i republiken Moldova.
EnglishMr President, these questions show the European social model in flashing lights.
Dessa frågor visar upp den europeiska sociala modellen i strålkastarljus.
EnglishPutting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
För att uttrycka det enkelt: Ingen vill att ljuset ska slockna hemma hos de egna barnen.
EnglishWe just took the picture by turning the lights off in the room, and this is what we see.
Vi tog bara bilden genom att släcka lyset i rummet, och det här är vad vi ser.
EnglishWe have a number of office blocks and buildings that leave their lights on at night.
Vi har ett antal kontorshus och byggnader som lämnar ljuset på nattetid.
EnglishThere are better, safer and cheaper ways to keep the wheels turning and the lights on.
Det finns bättre, säkrare och billigare sätt att få hjulen att snurra och ha lyset på.
EnglishIf we want to keep the lights on, we need a nuclear renaissance, and it we need it fast.
Om vi vill ha ljuset tänt behöver vi en pånyttfödelse för kärnenergin och det snabbt.
EnglishWhether or not the pessimists like this, all the economic lights are on green.
Med all aktning för de dystra själarna visar samtliga ekonomiska varningslampor grönt ljus.
English(DE) Mr President, the light was on when we voted, and suddenly all the lights disappeared.
(DE) Herr talman! Lampan lyste när vi röstade, och plötsligt slocknade alla lampor.
EnglishLights may be appropriate, but audible signals are perhaps a bit doubtful.
Ljussignal må vara hänt, men ljudsignal är kanske litet tvivelaktigt.
EnglishWe could combat climate change without having to turn off the lights.
Vi skulle kunna bekämpa klimatförändringen utan att behöva släcka ljuset.
EnglishSecondly, the EU research policy is like a string of lights with 20 specific programmes.
För det andra: EU: s forskningspolitik är en färggrann ljuskedja med 20 specifika program.
EnglishAs he who lights his candle at mine receives light without darkening me.
Han som tänder sitt ljus vid mitt får ljus utan att förmörkna mig."
English(Laughter) Can I have the lights up again?
Varför inte göra det nu? ~~~ (skratt) Kan jag få mer ljus här igen?
EnglishThis is a box that lights up and plays music when you put some things on it and not others.
Det är en låda som tänds och spelar musik när man lägger vissa saker på den men inte andra.
EnglishThanks to the Court's system of traffic lights, it is now possible to measure progress in detail.
Tack vare revisionsrättens trafikljussystem går det nu att mäta utvecklingen i detalj.
English25 %% of a billion is enough to keep the lights on for a while, isn't it?
25 % av en miljard räcker för att hålla lamporna tända ett tag.
EnglishThe lights are going out in Belarus, and the prospects for development are ever more receding.
Vitryssland är idag i skymningslandet, och det ser mörkare och mörkare ut för utvecklingen.