EN

lightly {adverb}

volume_up
lightly (även: easily, easy, sweetly)
To suggest that people take this kind of action lightly is ridiculous.
Att antyda att folk tar lätt på denna typ av åtgärd är löjligt.
There is a risk here that myself and others are seen to be taking this matter too lightly.
Risken finns att det ser ut som om jag själv och andra tar alltför lätt på saken.
My decision to vote against this Commission was not taken lightly.
Det var inget lätt beslut att rösta emot kommissionen.

Användningsexempel för "lightly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut we value the prerogatives of this House too highly to see them taken lightly.
Jag välkomnar det åtgärdspaket som ni har lagt fram för parlamentet i dag.
EnglishIn this way, the French candidate Pascal Lamy, for example, got off all too lightly.
Därmed slapp t.ex. den franske kandidaten Pascal Lamy undan alltför lindrigt.
EnglishWhere the Chinese are concerned, there can be no question of imposing quotas lightly.
När det gäller kineserna kan det inte komma på fråga att utan vidare införa kvoter.
EnglishThe World Bank did not put almost NLG 4 billion into the oil project lightly.
Världsbanken investerade inte närmare 4 miljarder gulden i oljeprojektet utan vidare.
EnglishThis is not something to be taken lightly, Mr Verheugen; you must present some arguments.
Detta bör inte nonchaleras, herr Verheugen, utan ni bör lägga fram några argument.
EnglishThere is a risk here that myself and others are seen to be taking this matter too lightly.
Risken finns att det ser ut som om jag själv och andra tar alltför lätt på saken.
EnglishWe use it rather lightly here and as a result it can cause confusion.
Vi använder ordet utan större urskiljning här och det kan leda till förvirring.
EnglishMr President, we should not lightly move Question Time to the Commission.
Herr talman! Vi bör inte utan vidare flytta frågestunden med frågor till kommissionen.
EnglishUnder no circumstances can these be dealt with superficially or lightly.
På inga villkor får dessa behandlas på ett ytligt eller tanklöst sätt.
EnglishThese points are too important to be glossed over and taken lightly.
Det är alltför viktiga frågor att hoppa över eller ta för lättvindigt på.
EnglishThis concern is therefore well grounded and should not be treated lightly.
Det finns alltså anledning till oro och den skall inte nonchaleras.
EnglishThis Parliament has emerged as a much stronger forum, and as one not to be treated lightly.
Parlamentet har blivit ett mycket starkare forum och något man inte skall ta för lätt på.
EnglishI do not say this lightly; the Commission's inaction is criminal.
Jag säger det inte lättvindigt. Kommissionens passivitet är kriminell.
EnglishI think that we can take these criticisms which sometimes come from the Russian side very lightly.
Jag tycker att man skall se rätt ljust på den kritik som ibland kommer från ryskt håll.
EnglishThe transport of dangerous waste is a difficult problem which cannot be lightly dismissed.
Transporter av farligt avfall är ett besvärligt problem, som man inte bör behandla lättvindigt.
EnglishThe subject is of considerable importance and could not and still must not be treated lightly.
Ämnet är mycket viktigt och kunde och kan inte hanteras lättvindigt.
EnglishWhere the Chinese are concerned, there can be no question of imposing quotas lightly.
Anne Laperrouze välkomnar avtalet, vilket jag instämmer i.
EnglishTo suggest that people take this kind of action lightly is ridiculous.
Att antyda att folk tar lätt på denna typ av åtgärd är löjligt.
EnglishAs a famous French historian might have commented,: this is not a subject which should be treated lightly.
Mellan England och Portugal finns korkhandeln och inte minst portvinshandeln.
EnglishIf Liberals and Democrats vote against the Commission-designate, we will not do so lightly.
Om liberaler och demokrater röstar mot den nominerade kommissionen gör vi det inte med lätt hjärta.

"lightly greased" på svenska

lightly greased
Swedish
  • lätt smord
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.