"light-years" - Svensk översättning

EN

"light-years" på svenska

SV
volume_up
light year {substantiv}
SV
EN

light-years {pluralis}

volume_up
1. astronomi
light-years
This is about 50 million light years away, so one of our neighboring galaxies.
Det här är ungefär 50 miljoner ljusår bort, en av våra angränsande galaxer.
Many countries are light-years ahead of the Community.
Många länder ligger ljusår före gemenskapen.
You know, it's 12 -- it's 13.7 billion light years, and it's not a guess.
Ni vet, det är 13,7 miljarder ljusår och det är ingen gissning.

Användningsexempel för "light-years" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is about 50 million light years away, so one of our neighboring galaxies.
Det här är ungefär 50 miljoner ljusår bort, en av våra angränsande galaxer.
EnglishIn the light of 24 years of history, this is certainly not asking too much.
Mot bakgrund av tjugofyra års historia är det inte alls för mycket begärt.
EnglishThis must be seen in the light of the preceding years' underutilisation of the appropriations.
Detta skall ses mot bakgrund av de föregående årens underutnyttjande av anslagen.
EnglishThis must be seen in the light of the preceding years ' underutilisation of the appropriations.
Detta skall ses mot bakgrund av de föregående årens underutnyttjande av anslagen.
EnglishYou know, it's 12 -- it's 13.7 billion light years, and it's not a guess.
Ni vet, det är 13,7 miljarder ljusår och det är ingen gissning.
EnglishWhether my grandchildren will see things in the same light 20 years from now remains to be seen.
Om mina barnbarn kommer att tycka samma sak om tjugo år återstår att se.
EnglishEconomically, Asia, the Far East and Latin America are light-years away from the ACP countries.
Ekonomiskt sett befinner sig Asien, Fjärran östern och Latinamerika ljusår från AVS-länderna.
EnglishIn America it would be, "We're 6,000 light years from the edge."
I USA skulle det varit, "Vi är 6000 ljusår från kanten."
EnglishLight-years away from the solar system, past strange galaxies... with unknown lifeforms, we landed in Wannlake.
Ljusår borta från solsystemet, förbi okända galaxer med okända livsformer, och så landade vi i Wannlake
EnglishThe Members' Cash Office case is also mentioned, with the loss of money which came to light in 1982, 16 years ago.
Fallet med medlemmarnas kassa nämns också, med förluster av pengar som uppdagades 1982, för sexton år sedan.
EnglishMany countries are light-years ahead of the Community.
Många länder ligger ljusår före gemenskapen.
EnglishThe Members ' Cash Office case is also mentioned, with the loss of money which came to light in 1982, 16 years ago.
Fallet med medlemmarnas kassa nämns också, med förluster av pengar som uppdagades 1982, för sexton år sedan.
EnglishSo that star is also 50 million light years away.
Den stjärnan är också 50 miljoner ljusår bort.
EnglishWell, in the light of the six years I have been in office in the European institutions, that is quite speedy.
Det har alltså tagit lite mer än sju veckor. Sett till de sex år jag har arbetat vid EU-institutionerna är detta ganska snabbt.
EnglishMr President, Belarus is a country which shares a border with the European Union but which seems to be 1 000 light years removed from it.
Herr talman! Vitryssland är ett land som gränsar till ett EU-land, men som tycks befinna sig tusen ljusår från unionen.
EnglishWe argue therefore that there is now a need, in the light of ten years' experience of the Ombudsman's office, to review its statute.
Vi hävdar därför att det nu, efter tio års erfarenheter av ombudsmannens verksamhet, är dags att ompröva ombudsmannens stadga.
EnglishWe argue therefore that there is now a need, in the light of ten years ' experience of the Ombudsman's office, to review its statute.
Vi hävdar därför att det nu, efter tio års erfarenheter av ombudsmannens verksamhet, är dags att ompröva ombudsmannens stadga.
EnglishIs this not yet another demonstration that Europe is light years away from the interests of citizens, be they producers or consumers?
Visar inte detta ännu en gång att EU är ljusår ifrån intressena hos medborgarna, oavsett om de är producenter eller konsumenter?
EnglishTurkey is an undemocratic, highly aggressive and super-problematic country and is light years away from European standards and values.
Turkiet är ett odemokratiskt, synnerligen aggressivt och problematiskt land som befinner sig ljusår från europeiska normer och värden.
EnglishThat is how we will be judged and we are still light years away from what is required regarding tax evasion.
Det är efter dessa kriterier som vi kommer att bli bedömda, och vi är fortfarande inte ens i närheten av att uppfylla de krav som finns på oss i fråga om skatteundandragande.

Synonymer (engelska) till "light year":

light year
English