EN

to light up {verb}

volume_up
You could light up a village with this guy's eyes.
Du skulle kunna lysa upp en hel by med den här killens ögon.
But if you believe you're drinking expensive stuff, parts of the brain associated with pleasure and reward light up like a Christmas tree.
Men om du tror att du dricker det dyra vinet, kommer delar av hjärnan som hör ihop med njutning och belöning att lysa upp som en julgran.
We cannot allow them to be used as drunkards sometimes use lampposts - as support when they are unsteady, instead of to light up the way forwards.
Vi får inte tillåta att den används som den berusade använder lyktstolpen: att stödja sig mot för att inte falla när han vacklar, i stället för att lysa upp den väg han skall gå.
to light up

Användningsexempel för "to light up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo you put four on this one to make it light up and two on this one to make it light up.
Så när du tar fyra på den här för att få den att lysa och två på den här för att få den att lysa.
EnglishI arrived at ten to four and as I was entering, I saw my name light up.
Jag kom hit klockan 15.50, och när jag kom hörde jag mitt namn.
EnglishIt was then thought that smoking was normal and that any self-respecting man should light up a cigarette.
På arton- och nittonhundratalet ökade produktionen och konsumtionen av tobak kraftigt.
EnglishCurrently, light commercial vehicles make up around 12% of the fleet.
För närvarande utgör de omkring 12 procent av fordonsparken.
EnglishIt was then thought that smoking was normal and that any self-respecting man should light up a cigarette.
Då trodde man att rökning var normalt och att varje man med självrespekt borde röka med.
EnglishOne of them opened up the light and the other suffered in the shadows.
En av dem tände ljuset och den andre led i skuggorna.
EnglishInvite the crowd, let in the light, dial up the desire.
Bjud in folkmassan, släpp in ljuset, och vrid upp begäret.
EnglishYou could light up a village with this guy's eyes.
Du skulle kunna lysa upp en hel by med den här killens ögon.
EnglishThat light coming up through the mountains is gorgeous.
Det är vackert när ljuset kommer upp mellan bergen.
EnglishAnd if you look at this image -- here we are now in September the 13th -- you're going to see a few cases light up.
Och om du tittar på den bild --här är vi nu den 13:e September -- du kommer se några få fall som lyser till.
EnglishIt only needs leadership and courage from you, Commissioner, to give the green light and to start up the process.
Det krävs bara ledarskap och mod från er sida, herr kommissionsledamot, för att visa grönt ljus och sätta i gång processen.
EnglishOne of these days there will be a puff of smoke, a loud bang and one of your Members will light up like a Christmas tree.
Endera dagen uppstår plötsligt ett rökmoln, det hörs en hög smäll och en av ledamöterna brinner upp som en julgran.
EnglishBoy: What's making this light up.
Poje: Vad är det som gör att den här lyser?
EnglishIn some cases, bulbs light up too slowly and both their brightness and their life fall short of what is stated on the packaging.
I vissa fall tänds lamporna alltför långsamt och ljusmängden och lampornas livslängd är en annan än den som anges på förpackningen.
EnglishThe traffic light system actually divides up foods into good and bad, but it would be sensible to speak of good and bad eating habits.
Trafikljussystemet delar i själva verket upp livsmedlen i bra och dåliga, men i stället bör man tala om goda och dåliga matvanor.
EnglishBut if you believe you're drinking expensive stuff, parts of the brain associated with pleasure and reward light up like a Christmas tree.
Men om du tror att du dricker det dyra vinet, kommer delar av hjärnan som hör ihop med njutning och belöning att lysa upp som en julgran.
EnglishWe know, for example, that in Poland, a major case of fraud has come to light in the run-up to the introduction of IACS, but I mention that only in passing.
Vi vet att det till exempel i Polen ju inträffat ett större bedrägeri redan innan IACS-systemet införts, men detta nämner jag bara i förbigående.
EnglishWe cannot allow them to be used as drunkards sometimes use lampposts - as support when they are unsteady, instead of to light up the way forwards.
Vi får inte tillåta att den används som den berusade använder lyktstolpen: att stödja sig mot för att inte falla när han vacklar, i stället för att lysa upp den väg han skall gå.

Liknande översättningar för "to light up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
light adjektiv