"light oil" - Svensk översättning

EN

"light oil" på svenska

volume_up
light oil {substantiv}
EN

light oil {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "light oil" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey bought it as a recycled light fuel oil which would have been the correct oil to use in this particular drying process.
De köpte den som återvunnen lätt bränsleolja, som hade varit den rätta oljan att använda i denna speciella torkprocess.
EnglishNow we have to do the same for heavy and light fuel oil, because its sulphur content is still very much higher.
Nu handlar det om att göra samma sak med tung och lätt eldningsolja, eftersom deras svavelhalt för närvarande är väsentligt mycket högre.
EnglishIt may well be the case that one country permits a 0 % sulphur level for light and heavy fuel oil, while others do not.
Det kan ju vara så att ett land tillåter 0 procent svavel i bränslet i den lätta och tunga eldningsoljan, medan andra inte gör det.
EnglishIn practice this means that some will go further than others, and that will result in serious distortions in the internal market for light and heavy fuel oil.
Det betyder faktiskt, att några går längre än andra, och det kommer att leda till ett avsevärt förkastande av lätt och tung eldningsolja på den inre marknaden.
EnglishThe Council has also approved in principle the view of Parliament that the sulphur content of light fuel oil should be limited far more drastically than was originally intended.
Rådet har också i princip godkänt parlamentets synpunkt att svavelhalten i dieselbrännolja borde begränsas kraftigare än vad man ursprungligen avsåg.

Liknande översättningar för "light oil" på svenska

oil substantiv
light adjektiv
light substantiv