EN

lifetime {substantiv}

volume_up
lifetime (även: life, life-time)
No, we did not support Mrs Politkovskaya enough during her lifetime.
Nej, vi stödde inte Anna Politkovskaja tillräckligt under hennes livstid.
It's only in our lifetime that running has become associated with fear and pain.
Det är bara under vår livstid som löpning har blivit sammankopplat med rädsla och smärta.
In my lifetime, imagine, 90 percent of the big fish have been killed.
Under min livstid, tänk dig, har 90 procent av de stora fiskarna blivit dödade.

Användningsexempel för "lifetime" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
Parlamentet och kommissionen borde bryta denna sedvana och glömma bort det hela.
EnglishMany of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
Många av oss trodde inte att vi skulle få uppleva Berlinmurens fall under vår livstid.
EnglishOne European woman in four has been a victim of violence at least once in her lifetime.
En europeisk kvinna av fyra har drabbats av våld minst en gång under sin livstid.
EnglishIt's only in our lifetime that running has become associated with fear and pain.
Det är bara under vår livstid som löpning har blivit sammankopplat med rädsla och smärta.
EnglishLord Bach said that the vote on REACH is a once-in-a-lifetime opportunity.
Lord Bach sa att omröstningen om REACH är en möjlighet som inte återkommer.
EnglishThat power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
Den borrmaskinen kommer att användas mellan 12 och 13 minuter under hela dess livslängd.
EnglishIn my lifetime, imagine, 90 percent of the big fish have been killed.
Under min livstid, tänk dig, har 90 procent av de stora fiskarna blivit dödade.
EnglishI've unearthed many treasures in my lifetime, but the best ones I found are you and Jack.
Jag har hittat många skatter i mitt liv, men de bästa jag har hittat är du och Jack.
EnglishIt is because lifetime use has to be considered in the light of the intensity of the intake.
Svaret är att intaget under en livstid måste ses i ljuset av intagets intensitet.
EnglishIn Europe, one in three people will develop cancer during their lifetime.
I Europa kommer en av tre personer att utveckla cancer under sin livstid.
EnglishOne European in three will be diagnosed with cancer during their lifetime.
En av tre européer kommer att få diagnosen cancer under sin livstid.
EnglishThe UN estimates that seven in ten women will experience violence from men during their lifetime.
FN bedömer att sju av tio kvinnor upplever våld från mäns sida under sina liv.
EnglishAnd you are going to see here the amazing thing that has happened in the world during my lifetime.
Och ni kommer att se här det otroliga som har hänt i världen under min livstid.
EnglishNo, we did not support Mrs Politkovskaya enough during her lifetime.
Nej, vi stödde inte Anna Politkovskaja tillräckligt under hennes livstid.
EnglishAnd now -- This is a once in a lifetime thing to be able to see these people --
Att se såna spelare tillsammans händer bara en gång i livet.
EnglishWe are now in the midst of the worst economic crisis the world has seen in my lifetime.
Vi befinner oss nu mitt i den värsta ekonomiska kris som världen har upplevt under min livstid.
EnglishMore grain in a couple of weeks than it would ever get in a lifetime.
Mer korn under ett par veckor än vad den skulle få på en hel livstid.
EnglishOne in three European citizens will suffer from some form of cancer during their lifetime.
Var tredje europeisk medborgare kommer att drabbas av någon form av cancer under sin livstid.
EnglishI can't think of anything else that's happened in my lifetime that way.
Jag kan inte komma på något liknande som hänt under min livstid.
EnglishThis EU budget is the last in the lifetime of this parliament.
Denna EU: s budget är den sista under den här programplaneringsperioden.

"lifetime guarantee" på svenska

lifetime guarantee
Swedish
  • livstidsgaranti
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "lifetime":

lifetime