"lifelong" - Svensk översättning

EN

"lifelong" på svenska

EN

lifelong {adjektiv}

volume_up
lifelong
He or she cannot teach lifelong learning if he or she is not a lifelong learner.
Han eller hon kan inte lära ut livslångt lärande utan att själv vara en livslång elev.
It's not realistic with lifelong treatment for everyone in the poorest countries.
Det är inte realistiskt med livslång behandling för alla i de fattigaste länderna.
Of course, for these we need lifelong learning and also lifelong vocational training.
Då krävs naturligtvis ett livslångt lärande och också livslång yrkesrelaterad fortbildning.

Användningsexempel för "lifelong" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
Livslångt lärande spelar en nyckelroll i kampen mot arbetslöshet och utslagning.
EnglishToday, only one adult in ten has access to opportunities for lifelong learning.
I dag har bara en vuxen av tio tillgång till möjligheter till livslångt lärande.
EnglishNevertheless, the lifelong learning programmes should also focus on mature people.
Samtidigt bör programmen för livslångt lärande också fokusera på vuxna människor.
EnglishWe must create the basis for the essential establishment of lifelong learning.
Vi måste lägga grunden för ett nödvändigt lärande som fortlöper under hela livet.
EnglishIt's not realistic with lifelong treatment for everyone in the poorest countries.
Det är inte realistiskt med livslång behandling för alla i de fattigaste länderna.
EnglishEducation, lifelong learning, innovation and culture certainly lead to progress.
Utbildning, livslångt lärande, innovation och kultur leder definitivt till framsteg.
EnglishSupporting teacher education through the Lifelong Learning Programme is essential.
Att stödja lärarutbildning genom programmet för livslångt lärande är grundläggande.
English(PL) Mr President, I fully support the programme for lifelong learning in the Union.
(PL) Herr talman! Jag stöder till fullo programmet för livslångt lärande i EU.
EnglishHe or she cannot teach lifelong learning if he or she is not a lifelong learner.
Han eller hon kan inte lära ut livslångt lärande utan att själv vara en livslång elev.
EnglishIn introducing the system of lifelong learning, we must change societal perception.
När vi inför systemet med livslångt lärande måste vi ändra vår samhällsuppfattning.
EnglishChildren's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
Tidig inlärning för barn lägger grunden för ett framgångsrikt livslångt lärande.
EnglishEducation is not just school, it is a targeted system of lifelong learning.
Utbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.
EnglishLifelong learning often passes them by, while this is, in fact, very important.
Han förbigås ofta när det gäller livslångt lärande, fastän det ändå är mycket viktigt.
EnglishOne of my lifelong personal goals in the area of healthcare has thus been fulfilled.
Ett av mina livslånga personliga mål på sjukvårdsområdet har därmed uppnåtts.
EnglishLifelong learning is a long way from being a reality for European workers, however.
Livslångt lärande är dock långt ifrån någon realitet för de europeiska arbetstagarna.
EnglishIt is pointless to talk about lifelong learning if we ignore researchers.
Det är meningslöst att tala om livslångt lärande och ställa forskarna åt sidan.
EnglishSecond, the issue of lifelong learning and the problem of early retirement.
För det andra: frågan om livslångt lärande och förtidspensioneringsproblemet.
EnglishLearning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
Inlärningsmetoderna bör vara mer flexibla och tillgängliga under hela livet.
EnglishToday, lifelong learning is becoming a challenge for our country and its citizens.
I dag är livslångt lärande en utmaning för vårt land och våra medborgare.
EnglishIn the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".
Förr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.

Synonymer (engelska) till "lifelong":

lifelong