"lifeline" - Svensk översättning

EN

"lifeline" på svenska

volume_up
lifeline {substantiv}
SV
EN

lifeline {substantiv}

volume_up
lifeline (även: life line)
These jobs provide a lifeline to so many people living in rural areas.
Arbetstillfällena utgör en livlina för väldigt många människor på landsbygden.
The Danube is a lifeline, as we have heard today, and the Danube Region is the living space.
Som vi hört förut i dag är Donau en livlina, medan Donauområdet är en livsmiljö.
You do get one additional lifeline, which you can choose to use now or later.
Du får en ytterligare livlina, som du kan använda nu eller senare.

Användningsexempel för "lifeline" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur island communities depend on ferry services as an absolute lifeline.
Våra ösamhällen är fullständigt beroende av färjetjänster för sin överlevnad.
EnglishWhy are lifeline ferries being treated differently from trains, trams and metros?
Varför behandlas färjor, som utgör livlinor, annorlunda än tåg, spårvagnar och tunnelbanor?
EnglishThe Danube is a lifeline, as we have heard today, and the Danube Region is the living space.
Som vi hört förut i dag är Donau en livlina, medan Donauområdet är en livsmiljö.
EnglishThese jobs provide a lifeline to so many people living in rural areas.
Arbetstillfällena utgör en livlina för väldigt många människor på landsbygden.
English(DE) Mr President, Commissioner, we all know that energy is the European Union's lifeline.
(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Vi vet alla att energin är EU:s livlina.
EnglishYou do get one additional lifeline, which you can choose to use now or later.
Du får en ytterligare livlina, som du kan använda nu eller senare.
EnglishWhy, then, are lifeline ferries being treated differently to trains, trams and metros?
Varför behandlas då livsviktiga förbindelser som dessa färjor annorlunda än tåg, spårvagnar och metro?
EnglishLifeline ferry services are too important to be ignored.
Färjetjänster som utgör livlinor är alltför viktiga för att ignoreras.
EnglishThe only lifeline which then remains is a supplementary and amending budget later on in the year.
Den enda räddningen i sådana fall skulle vara en kompletterande och modifierad budget senare under året.
EnglishLifeline ferry services are too important to be ignored.
Dessa färjeförbindelser är alltför viktiga för att ignoreras.
EnglishWhat has the Castro regime done over the last year to be thrown such an unexpected and generous lifeline?
Vad har Castroregimen gjort under det senaste året för att få en sådan oväntad och generös livlina?
EnglishThese are vital life-line funds for jobs and growth.
Dessa är livsviktiga fonder för sysselsättningen och tillväxten.
EnglishThird, it is essential that we continue to recognise the lifeline nature of many short sea shipping routes.
För det tredje är det mycket viktigt att uppmärksamma den karaktär av livlina som många korta sjötransportlinjer har.
EnglishWe are not, however, their only life-line.
EnglishObviously, there is also the Southern Caucasian energy corridor, which is a future lifeline for Europe's energy supplies.
Uppenbarligen finns också den södra kaukasiska energikorridoren, som är en framtida livlina för Europas energiförsörjning.
EnglishThe industry is located in some of Europe' s most peripheral communities providing an economic lifeline to those communities.
Industrin finns i några av Europas mest avlägset belägna samhällen och utgör en ekonomisk livlina för dessa samhällen.
EnglishThe industry is located in some of Europe's most peripheral communities providing an economic lifeline to those communities.
Den skotska laxodlingssektorn är den största i Europeiska unionen och utgör 90 procent av den brittiska vattenbruksindustrin.
EnglishMoreover, we should not make it more difficult for them to drive cars, which are, for very many older people, simply a lifeline.
Vi bör heller inte göra det svårare för dem att köra bil, eftersom bilen faktiskt är en livlina för många äldre människor.
EnglishI also hope that the Commissioner can throw a life-line and address the socio-economic hardship associated with the proposals.
Jag hoppas även att kommissionären kan kasta ut en livlina och ta sig an den socioekonomiska påfrestning som är förbunden med förslagen.
EnglishMoreover, we should not make it more difficult for them to drive cars, which are, for very many older people, simply a lifeline.
Med tiden kommer vi att förklara för medborgarna att deras körkort ger dem rätt att köra en bil eller motorcykel, eller liknande, i hela unionen.

Synonymer (engelska) till "lifeline":

lifeline